Ehitusvaldkonnas välismaise tööjõu kasutamisel kontrollitakse üha sagedamini alltöövõtjaid

Töökaitseameti teadaanne:

Ehitusvaldkonnas välismaise tööjõu kasutamisel kontrollitakse üha sagedamini alltöövõtjaid

Lõuna-Soomes on hakatud varasemast põhjalikumalt kontrollima alltöövõtjaid, kes kasutavad välismaist tööjõudu. Eriti kontrollitakse alltöövõtjate töötajate töötasusid ja tööaegu. Selle eesmärk on kindlustada, et nii soomlaste kui ka välismaiste töötajate puhul järgitakse töölepingu miinimumtingimusi. Kontrollitakse nii Soome kui ka välismaiseid alltöövõtjaid. Peale alltöövõtjate kontrollimise jätkatakse ka ehitusobjektide tavalisi üldkontrolle, millega kontrollitakse peamiselt töötajate töötamise õigust.

Eelmisel aastal Lõuna-Soomes ehitusvaldkonnas teostati üle saja alltöövõtjate sihtkontrolli, milles kontrolliti välismaise tööjõu kasutamist. Tööajaarvestus oli korras ainult igas kolmandas kontrollitud ettevõttes. 22 ettevõttes ei olnud töötajate töötamise õigust kontrollitud seaduses ette nähtud viisil. 11 ettevõttes ilmnes põhjust kahtlustada välismaalastest töötajate diskrimineerimist palga osas ja tööandjat kohustati järgima võrdõiguslikkuse seaduse diskrimineerimise keeldu.

Lõuna-Soomes vastutab välismaise tööjõu järelevalve eest Lõuna-Soome kohaliku omavalitsuse töökaitse osakond. Kui kontrollimise ajal avastatakse märkimisväärseid puudusi, määrab inspektor kohustuse nende kõrvaldamiseks. Peale järelevalve juhendavad ja nõustavad inspektorid ettevõtteid tegutsema Soome tööseadusandluse kohaselt.

Eestist saabuval töötajal ei pruugi olla töötamise õigust Soomes töötamiseks

Seaduse kohaselt peab tööandja veenduma kas välismaalasest töötajal on töötamise õigus Soomes ja säilitama neid andmeid töökohal. Kontrollkäikudel on märgatud, et ehitusvaldkonna tööandjad ei tea selle kohta endiselt paljut ja neil on valesid arusaamu.

Üks tavaline arvamus on see, et Eestist saabuvatel töötajatel on automaatselt Soomes töötamise õigus. See on aga vale arusaam, sest kuigi eestlastel on EL-i kodanikena Soomes töötamise õigus, elab Eestis palju ka ilma kodakondsuseta ja Venemaa kodakondsusega isikuid.
 

Lisateave
Trükis: Välismaalasest töötajana Soomes
Inspektor Eveliina Liiman, tel 029 501 6301, eesnimi.perekonnanimi@avi.fi

Meediateenused
Kommunikatsioonispetsialist Virpi Saarinen, tel 029 501 6021, eesnimi.perekonnanimi@avi.fi 

Töökaitse osakond, Lõuna-Soome kohalik omavalitsus

www.tyosuojelu.fi

Lõuna-Soome kohaliku omavalitsuse töökaitse osakond on piirkonna vastutav töökaitseorgan. See valvab, et tööandjad järgiksid tööseadusandlust ja seda, et töö tegemine oleks võimalikult ohutu ega ohustaks tervist. Piirkonnas töötab 1,1 miljonit inimest ja järelevalve alla kuulub 120 000 töökohta.