Ensiapuvalmius

Ensiapuvalmius - Yleistä

Työnantaja huolehtii ensiapuvalmiuden järjestämisestä työpaikalle.

Työnantajan tulee huolehtia työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä. Työntekijöille on annettava ohjeet toimista, joihin on ryhdyttävä tapaturman tai sairastumisen sattuessa ensiavun saamiseksi.

Työpaikalla on oltava saatavilla riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä sopivissa ja selvästi merkityissä kohdissa. Työpaikalla tulee myös olla ensiavun antamiseen soveltuva tila, jos se on tarpeen työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen tai muiden työolosuhteiden vuoksi.

Työnantajan on nimettävä yksi tai useampi työntekijä ensiaputehtäviin sekä huolehdittava heidän koulutuksestaan ja varusteistaan.

Työterveyshuolto arvioi tarvittavan ensiapuvalmiuden

Työpaikan ensiapuvalmiuden tarve arvioidaan työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä. Ensiapuvalmiutta suunniteltaessa määritellään työpaikalla tarvittavat ensiaputaidot ja ensiavun antamiseksi välttämättömät välineet.

Ensiapuvalmiuden suunnittelu toteutetaan tarvittaessa yhteistyössä väestönsuojelu- sekä pelastustoimen organisaatioiden edustajien kanssa. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti ensiapuvalmiudet suuronnettomuustapauksissa.

Ensiavun järjestämiseen kuuluu myös ohjaus työstä tai työtilanteista johtuvien psyykkisten reaktioiden ja seurausten käsittelemiseksi

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy - Ensiapuvalmius - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?