Zasiłek chorobowy (Sick pay)

Pracownik ma obowiązek powiadomić pracodawcę o nieobecności z powodu choroby zgodnie z instrukcjami pracodawcy.

Zgodnie z ustawą o umowach o pracę pracownicy, którzy nie mogą wykonywać swojej pracy z powodu choroby lub wypadku, mają prawo do zasiłku chorobowego. Zgodnie z prawem zasiłek chorobowy wypłacany jest za dzień, w którym pracownik zachorował, gdyby był to dzień roboczy pracownika oraz za każdy dzień roboczy przypadający na kolejne dziewięć dni roboczych. Dni wolne od pracy nie są liczone jako dni powszednie.

Jeśli stosunek pracy trwał co najmniej jeden miesiąc, pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości pełnego wynagrodzenia. W stosunkach pracy trwających krócej niż jeden miesiąc pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 50% pełnego wynagrodzenia.

Jeżeli pracownik pracuje w zmiennych godzinach pracy, ma prawo do wynagrodzenia w czasie choroby, jeżeli zmiana w okresie niezdolności do pracy została ujęta w harmonogramie czasu pracy, zostało to uzgodnione w inny sposób lub, w danych okolicznościach, można uznać za oczywiste, że gdyby pracownik był zdolny do pracy, byłby w pracy. Wynagrodzenie za czas choroby ustala się w podobny sposób również wtedy, gdy uzgodniono stały czas pracy, a ilość dodatkowej pracy w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających chorobę przekroczyła uzgodnioną wielkość średnio co najmniej czterokrotnie.

Aby wypłacić zasiłek chorobowy muszą być spełnione poniższe przesłanki:

  • nieobecność pracownika w pracy jest spowodowana niezdolnością do pracy na skutek wypadku lub choroby;
  • niezdolność nie została spowodowana umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania;
  • przyczyna nieobecności z powodu choroby została udowodniona za pomocą wiarygodnej dokumentacji;
  • pracodawca został odpowiednio powiadomiony o nieobecności z powodu choroby; oraz
  • wypadek lub choroba spowodowały niezdolność pracownika do wykonywania obowiązków określonych w jego umowie o pracę.

Przepisy dotyczące wypłaty zasiłku chorobowego w porozumieniach zbiorowych

Przepisy dotyczące wypłaty zasiłku chorobowego w porozumieniach zbiorowych różnią się zasadniczo od przepisów podstawowych przewidzianych w ustawie o umowach o pracę. Na przykład okres rozliczeniowy określony dla zasiłku chorobowego jest z reguły dłuższy w porozumieniach zbiorowych niż w ustawie o umowach o pracę.

Puolankielisten sisältöjen ohjausteksti


Fińskie urzędy bezpieczeństwa i higieny pracy posługują się językiem fińskim, szwedzkim i angielskim. Nasza infolinia udziela porad w kwestiach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracy oraz warunkami zatrudnienia pod numerem +358 295 016 620. Więcej informacji znajduje się na stronie Telephone Service w języku angielskim. Jeśli chcesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, listu lub w inny sposób, prosimy o kontakt z wydziałem bezpieczeństwa i higieny pracy regionalnej agencji administracyjnej [fin. aluehallintovirasto], której jurysdykcji podlega Twoje miejsce pracy. Dane kontaktowe wydziałów bezpieczeństwa i higieny pracy można znaleźć w języku angielskim na stronie Contact Information.