Henkilöitä keskustelemassa Henkilöitä keskustelemassa

Tietoa meistä

Sisältöjulkaisija

null Mitä toimenpiteitä työpaikalla pitää tehdä neulanpistotapaturmien ehkäisemiseksi?

Mitä toimenpiteitä työpaikalla pitää tehdä neulanpistotapaturmien ehkäisemiseksi?

Biologiset tekijät

Laki edellyttää, että työnantajan pitää terveydenhoitoon liittyvissä tehtävissä tunnistaa pisto- ja viiltotapaturmien vaarat ja arvioida niihin liittyvät riskit. Työnantajalla on velvollisuus tarjota työntekijöilleen mahdollisuus tarvittaviin rokotuksiin. Lisätietoja saa työterveyshuollosta.

Lisäksi tartuntavaaran ehkäisemiseksi on

  • luovuttava terävien instrumenttien tarpeettomasta käytöstä (esim. annetaan lääkitys pistoksen sijaan suun kautta, jos se on mahdollista)
  • otettava käyttöön turvaneulat, jos sellaisia on saatavilla
    (mikäli saatavilla on myös muita turvallisuusteknisellä suojamekanismilla varustettuja teräviä instrumentteja, esim. kirurgin veitsiä, tulee niitä käyttää)
  • kiellettävä neulan hylsytys eli neulan laittaminen takaisin neulansuojukseen käytön jälkeen
  • käytettävä neulojen ja muiden käytettyjen teräväesineiden hävittämiseen ainoastaan hyväksyttyjä riskijäteastioita
  • laadittava menettelytapaohjeet pisto- ja viiltotapaturman varalle.
22.6.2022