Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Runsaasti puutteita lähetettyjen työntekijöiden palkkauksessa ja työajoissa

Runsaasti puutteita lähetettyjen työntekijöiden palkkauksessa ja työajoissa

Mediatiedote 23.1.2018 Lounais-Suomi

Lähetettyjä työntekijöitä Suomeen lähettävien yrityksien ilmoitusvelvollisuus astui voimaan syyskuun alussa 2017 ja vuodenvaihteeseen mennessä työsuojeluviranomainen oli vastaanottanut yli 3000 ilmoitusta. Lounais-Suomen alueelle ilmoituksista kohdistui runsas viidennes ja Etelä-Suomen alueelle runsas puolet.

Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka työskentelee tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa ja jonka toiseen valtioon sijoittunut ja kyseisessä valtiossa merkittävää toimintaa harjoittava työnantaja (lähettävä yritys) työsuhteen aikana lähettää rajoitetuksi ajaksi tilapäiseen työhön Suomeen.

Lounais-Suomessa tehtiin vuoden 2017 lopulla vajaa 40 työsuojelutarkastusta lähettävien yritysten ilmoitusten perusteella. Valvonta kohdistui Suomeen lähetettyjä työntekijöitä lähettäviin yrityksiin sekä osin lähetettyjä työntekijöitä käyttäviin yrityksiin. Hankkeella haettiin uusia toimintatapoja lähettävien yritysten valvontaan tehtyjen ilmoitusten perusteella.

Lähetettyjen työntekijöiden palkkauksessa ja työajan hallinnassa runsaasti puutteita

Palkkausta koskevia puutteita havaittiin vajaassa 30 prosentissa tarkastuksissa. Kun tähän lasketaan mukaan ylitöiden korvaamisen liittyvät laiminlyönnit, palkkaukseen liittyvien puutteiden määrä nousee yli 30 prosenttiin. Työaikakirjanpidon pitämisessä, säännöllisessä työajassa ja sen tasoittamisessa sekä lepoajoissa havaittiin puutteita 35 prosentissa tarkastuksista.

Vajaassa 10 prosentissa tarkastuksista havaittiin puutteita ilmoituksen tiedoissa ja viidessä prosentissa todettiin, että Suomessa toimivaa edustajaa ei ole asetettu. Sama koski tietojen saatavilla pitämistä. Edustajan asettamiseen ja tietojen saatavilla pitämiseen liittyvien laiminlyöntien osalta on aloitettu laiminlyöntimaksun harkintaprosessi. 

”Työsuojeluviranomainen voi määrätä lähettävälle yritykselle laiminlyöntimaksun, jos yritys ei tee ilmoitusta lähettämisestä, ei aseta Suomessa toimivaa edustajaa taikka ei pidä saatavilla työntekijöiden lähettämisessä annetussa laissa määriteltyjä tietoja lähettämisen aikana”, kertoo lakimies Anu Ikonen Lounais-Suomen aluehallintovirastosta.

”Tarkastushavaintojen perusteella lähettävien yrityksien valvontaa tullaan suuntaamaan erityisesti laiminlyöntimaksujen perusteina olevien velvoitteiden noudattamiseen. Työsuhteen vähimmäisehtojen valvonta on edelleen perusteltua niissä havaittujen laiminlyöntien suuren määrän vuoksi,” sanoo Ikonen.

Lähettävien yrityksien neuvonnassa on noussut esiin kysymys, pitääkö ulkomaisen yrityksen tehdä aina ilmoitus. ”Mikäli kyseessä on esim. toiminimi, yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka työskentelee yksin, eikä palkattuja työntekijöitä ole, ei työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukaisen ilmoituksen tekemiselle ole perusteita”, kertoo Ikonen. ”Pääurakoitsijat ja pääteettäjät eivät voi edellyttää ilmoituksen tekemistä pelkästään sillä perusteella, että kyseessä on ulkomainen toimija, vaan perusteena pitää työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukainen lähettämisen tilanne”, Ikonen jatkaa.

Lisätietoja:
lakimies Anu Ikonen, puh. 0295 018 143, anu.ikonen@avi.fi
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Katso tyosuojelu.fi > Lähetetty työntekijä