Henkilöitä keskustelemassa Henkilöitä keskustelemassa

Tietoa meistä

Sisältöjulkaisija

null Työnantajani toteuttaa liiketoimintaansa kuuntelematta työntekijöiden näkemyksiä. Nyt työnantaja on ilmoittanut säästötoimista, jotka kestävät pari vuotta. Epätietoisuutta on siitä, johtavatko säästötoimet myös irtisanomisiin. Työntekijät ovat tilanteesta uupuneita. Voiko työsuojeluviranomainen auttaa?

Työnantajani toteuttaa liiketoimintaansa kuuntelematta työntekijöiden näkemyksiä. Nyt työnantaja on ilmoittanut säästötoimista, jotka kestävät pari vuotta. Epätietoisuutta on siitä, johtavatko säästötoimet myös irtisanomisiin. Työntekijät ovat tilanteesta uupuneita. Voiko työsuojeluviranomainen auttaa?

Psykososiaalinen kuormitus

On tavallista, että työntekijät kuormittuvat, kun pelkäävät menettävänsä työpaikkansa ja ovat epätietoisia. Säästötoimet ovat kuitenkin liikkeenjohdollinen ratkaisu, johon työsuojeluvalvonnalla ei voida puuttua, vaikka säästötoimet voivat vaikuttaa kielteisesti työntekijöihin.

Jos työpaikallasi sen sijaan esiintyy säästötoimien johdosta tai niiden aikana haitallista kuormitusta (esim. liikaa työtä, aikapainetta tai puutteellista tiedonkulkua), voit saattaa nämä työn kuormitustekijät työnantajasi tietoon. Työnantajasi tulee käsitellä esille tuodut epäkohdat ja ilmoittaa sinulle, mihin toimiin ryhdytään. Tarvittaessa voit olla yhteydessä työsuojeluviranomaiseen ohjeiden ja neuvojen saamiseksi.

Mikäli työpaikallasi on työsuojeluvaltuutettu, voit saattaa epäkohdat myös hänen tietoonsa. Työsuojeluvaltuutetun on mahdollista käsitellä asiaa työntekijöiden edustajana työnantajan kanssa. Työpaikan työsuojeluvaltuutettu voi tarvittaessa olla yhteydessä työsuojeluviranomaiseen, ellei työpaikalla ole omia tapoja käsitellä esille tuotuja epäkohtia.
3.9.2018