Sisältöjulkaisija

null Valvontahavainto: Työnantajat eivät tiedä, miten yhdenvertaisuutta tulee arvioida ja edistää

Valvontahavainto: Työnantajat eivät tiedä, miten yhdenvertaisuutta tulee arvioida ja edistää

8.1.2019 – Etelä-Suomi

Monilla työpaikoilla ei ymmärretä, mistä yhdenvertaisuuden edistämisessä on kysymys. Asiaa valvottiin vuonna 2018 noin 160 työsuojelutarkastuksella eri toimialoilla Etelä-Suomessa. Lähes jokaisella tarkastuksella kävi ilmi, että työpaikoilla on epätietoisuutta siitä, kuinka noudattaa yhdenvertaisuuslain säännöstä, joka velvoittaa edistämään yhdenvertaisuutta.

”Tarkastetut työpaikat olivat useimmiten kyllä pyrkineet täyttämään lain velvoitteet. Yhdenvertaisuuden edistämistä koskeva säännös on kuitenkin muotoiltu niin, että työnantajat eivät sen luettuaan tienneet, mitä heidän pitäisi tehdä”, kertoo työsuojelutarkastaja Eila Hasunen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Tarkastuksilla moni ymmärsi yhdenvertaisuuden edistämisen idean vasta tutustuttuaan tarkastajan kanssa yhdenvertaisuuden arvioinnin työkaluun. Työkalu löytyy Finlexistä sivulta http://yhdenvertaisuus.finlex.fi.

Arviointi tekemättä ja suunnitelmista puuttuvat toimenpiteet

Yhdenvertaisuuden edistämiseen kuuluu sekä syrjinnän ehkäisy että heikommassa asemassa olevien tai syrjinnän vaarassa olevien tukeminen. Työnantajan tehtävänä on ensin arvioida, miten yhdenvertaisuus työpaikalla toteutuu eri syrjintäperusteiden näkökulmasta. Sen jälkeen työnantajan tulee kehittää työoloja ja toimintatapoja työpaikan tarpeiden pohjalta niin, että erilaiset ihmiset ovat yhdenvertaisia esimerkiksi työhönotossa ja henkilöstöratkaisuja tehtäessä.

Tarkastuksilla selvisi, että monella työpaikalla oli kattava yhdenvertaisuuden arviointi tekemättä. Arvioinnissa on lähtökohtaisesti huomioitava kaikki eri syrjintäperusteet: ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja muut näiden kaltaiset henkilöön liittyvä syyt.

Toinen yleinen puute oli se, että yhdenvertaisuussuunnitelma jäi periaatteen tasolle: suunnitelmasta puuttuivat konkreettiset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen juuri kyseisellä työpaikalla. Yleensä näitä tarpeita ei edes tiedetty, koska arviointi oli puutteellinen.

”Ei riitä, että työpaikalla ei syrjitä ketään. Työpaikalla tulee pohtia muun muassa sitä, kuuluuko työyhteisöön esimerkiksi vammaisia tai maahanmuuttajataustaisia. Jos ei, niin voisiko työnantaja aktiivisesti parantaa aliedustetun ryhmän työllistymistä?”, Hasunen konkretisoi.

Kun työpaikan kehittämistarpeet on löydetty, suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteet, joilla työpaikasta saadaan aidosti yhdenvertainen.

Hyviä toimenpiteitä on jo käytössä

Tarkastuksilla nähtiin kuitenkin myös hyviä toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tässä muutama esimerkki:

  • Monitoimitilojen suunnittelussa huomioitiin erilaiset rajoitteet liittyen mm. ergonomiaan, hajusteallergioihin ja keskittymisvaikeuksiin.
  • Rekrytoinnissa huolehdittiin, että sähköiset työnhakujärjestelmät ovat saavutettavia myös erityisryhmille kuten näkövammaisille.
  • Eri-ikäisten tarpeita huomioitiin esimerkiksi lisäämällä työn joustoa ikääntyneiden työkyvyn ylläpitämiseksi.
  • Työpaikkailmoituksessa kannustettiin vähemmistöjä hakemaan tehtävää.
  • Yrityksen asiakkaita lähestyttiin tiedotteilla, joilla pyrittiin ennaltaehkäisemään ulkomaisiin työntekijöihin kohdistuvaa epäasiallista käyttäytymistä.
  • Työvuorosuunnittelussa huomioitiin eri uskontojen ja kulttuurien juhlapäivät.
  • Kesätyöntekijöiksi rekrytoitiin ensisijaisesti vammaisia.
  • Työpaikalle perustettiin seksuaalivähemmistöjen aseman parantamiseksi Pride-ryhmä, johon kuka tahansa sai liittyä.

Lisätietoja
Työsuojelutarkastaja Eila Hasunen, p. 0295 016 243, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

www.tyosuojelu.fi
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.