Ammattitautien ja työperäisten sairauksien tunnistaminen on tärkeää, jotta työn altistavat tekijät olisivat ehkäistävissä.