Aktuellt inom arbetarskyddet

Förhandsanmäl byggarbete och asbestsanering via Tyosuojelu.fi

Nu kan du göra förhandsanmälan om byggarbete och förhandsanmälan om asbestsanering på en webblankett.

Telefonrådgivning betjänar vardagar kl. 9:00–15:00

Arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning ger råd och anvisningar i frågor som gäller säkerheten och hälsan i arbetet och anställningsvillkor.