Aktuellt inom arbetarskyddet

Innehållspublicerare

Arbetsgivaren ansvarar också för arbetarskyddet i frivilligt arbete

Arbetsgivaren ska informera om risker och olägenheter på arbetsplatsen samt instruera hur maskinerna och anordningarna används.

Arbetarskyddets interaktiva e-tjänst har lanserats

Genom arbetarskyddets e-tjänst kan du som anställd göra en begäran om tillsyn i arbetsintygsärende. Som arbetsgivare kan du anmäla de korrigeringar du gjort och bedöma säkerheten i din arbetsmiljö. Suomi.fi-identifikation används för att identifiera sig i tjänsterna.

Etusivun oikean palstan puhelinneuvontanosto

Etusivun oikean palstan 1. nosto ruotsi

Etusivun oikean palstan 2. nosto ruotsi

Etusivun oikean palstan 3. nosto ruotsi