Aktuellt inom arbetarskyddet

Innehållspublicerare

En guide för utländska arbetstagare på 15 olika språk

Guiden innehåller viktig information om arbetstagarens rättigheter, såsom arbetstider, löner och semestrar. Den har publicerats på följande språk: finska, svenska, engelska, estniska, ryska, rumänska, kinesiska, kurdiska, arabiska, hindi, ukrainska, vietnamesiska, thailändska, nepali och bosniska.

Arbetarskyddets interaktiva e-tjänst har lanserats

Genom arbetarskyddets e-tjänst kan du som anställd göra en begäran om tillsyn i arbetsintygsärende. Som arbetsgivare kan du anmäla de korrigeringar du gjort och bedöma säkerheten i din arbetsmiljö. Suomi.fi-identifikation används för att identifiera sig i tjänsterna.

Etusivun oikean palstan puhelinneuvontanosto

Etusivun oikean palstan 1. nosto ruotsi

Etusivun oikean palstan 2. nosto ruotsi

Etusivun oikean palstan 3. nosto ruotsi