alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null "Nollställs" rätten till studieledighet när arbetstagaren redan har utnyttjat rätten till två års studieledighet under fem år?

"Nollställs" rätten till studieledighet när arbetstagaren redan har utnyttjat rätten till två års studieledighet under fem år?

Studieledighet

Studieledighet kan beviljas i samma arbetsgivares tjänst sammanlagt högst två år under en tid av fem år. När maximitiden på två år har gått ut kan man igen få ny studieledighet fem år efter att den första studieledigheten började.

1.7.2022