Tillbaka till föregående sida

Ändringar i arbetarskyddsmyndighetens regionala behörighet

Ändringar i arbetarskyddsmyndighetens regionala behörighet

12.1.2016

Det har gjorts förändringar i arbetarskyddsmyndighetens uppgifter och behörighet från och med början av 2016. Uppgifter som tidigare skötts utgående från den regionala behörigheten har koncentrerats och sköts nu av vissa ansvarsområden för arbetarskyddet.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid RFV i Södra Finland har i fortsättningen hand om undantagstillstånden när det gäller lyftkransförares kompetens så som avses i 14 § i statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning (403/2008).

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid RFV i Sydvästra Finland har för hela landets del hand om handläggningen av tillstånden och undantagstillstånden som avses i 14, 26 och 36 § i arbetstidslagen (605/1996).

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid RFV i Västra och Inre Finland ansvarar för behörigheter, tillstånd och register som det föreskrivs om i 2, 4, 10 och 12 § i lagen om vissa krav på asbestsanering (684/2015) i hela landet.

RFV i Östra Finland sköter handläggningen av undantagstillstånd i enlighet med 15 § i lagen om unga arbetstagare (998/1993) och 8 § i statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare (475/2006) i hela landet.

Länk: Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetsområdena för regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet