Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Anvisning för arbetsplatserna: så här förbereder du dig inför arbetarskyddsinspektionen

Anvisning för arbetsplatserna: så här förbereder du dig inför arbetarskyddsinspektionen

Webbnyhet 4.5.2017

När en arbetarskyddsinspektion ska förrättas på arbetsplatsen kontaktar inspektören vanligtvis arbetsgivaren på förhand för att komma överens om tidpunkten för inspektionen. I den nya anvisningen Så här förbereder du dig inför arbetarskyddsinspektionen har vi samlat information om hur man på arbetsplatsen bör förbereda sig inför inspektionen och vilka handlingar det är bra att ha tillgängliga.

Dessutom redogör arbetarskyddsmyndighetens anvisning för hur en inspektion i praktiken genomförs och vilka frågor arbetsgivaren kan förbereda sig på. Till stöd för förberedelserna inför inspektionen innehåller anvisningen också en check-lista för arbetsgivaren.

Till anvisningen Så här förbereder du dig inför arbetarskyddsinspektionen (pdf).