alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Är tobaksrökning tillåten på arbetsplatsen?

Är tobaksrökning tillåten på arbetsplatsen?

Arbetsmiljö

Arbetstagare får inte exponeras för tobaksrök, eftersom det har konstaterats medföra risk för cancer. Det är inte tillåtet att röka inomhus i lokaler som används av arbetstagare eller kunder. På en arbetsplats kan en särskild plats för tobaksrökning iordningställas, men tobaksröken får inte sprida sig till områden där rökning är förbjuden.

13.7.2018