Innehållspublicerare

null Arbetarskyddet elektroniska ärendeblanketter har tagits emot väl

Arbetarskyddet elektroniska ärendeblanketter har tagits emot väl

21.5.2018

Arbetarskyddmyndigheten publicerade i februari-mars eletroniska tjänster för arbetsgivarna. Det har nu varit möjligt att fylla i förhandsanmälan om byggarbete och förhandsanmälan om asbestsanering elektroniskt i några månader.

Antalet elektroniska förhandsanmälningar har följts upp på veckonivå och antalet anmälningar har ökat. Under vecka 19 överskreds gränsen på sammanlagt tusen elektroniska anmälningar. Just görs det ungefär 100 elektroniska förhandsanmälningar varje vecka.

Uppgifterna i de elektroniska anmälningarna överförs till arbetarskydddsmyndighetens ärendehanteringssystem och det elektroniska tillsynsdatasystemet. Det här främjar arbetarskyddsmyndighetens elektroniska ärendehantering och minskar handläggningen av pappersdokument till exempel vid arkiveringen. Anmälaren får ett meddelande till sin e-post när blanketten har kommit för behandling. Den ifyllda blanketten skickas som bilaga till epostmeddelandet i pdf-format.

Den elektroniska ärendehanteringen utvecklas fortfarande och målet är att det i fortsättningen ska finnas ännu bättre tjänster på ärendeplattformen för elektronisk anmälning och annan elektronisk ärendehantering.

Länkarna till den elektroniska ärendehanteringen för förhandsanmälningarnas del finns här:

Förhandsanmälan om asbestsanering:
Tillstånd och anmälningar / Asbest
Nätblankett: Förhandsanmälan om asbestsanering | Så här fyller du i nätblanketten (pdf)

E-blanketten finns också som länk på sidan
Om oss / Ärendehantering / Blanketter
Arbetsföhållanden / Byggbranschen / Asbest

Förhandsanmälan om byggarbete:
Tillstånd och anmälningar / Byggarbete
E-blankett: Förhandsanmälan om byggarbete | Så här fyller du i nätblanketten (pdf)

E-blanketten finns också som länk på sidan

Om oss / Ärendehantering / Blanketter
Arbetsföhållanden / Byggbranschen

Mer information:
Specialsakkunnig Tero Palonen, tfn 0295 018835
e-post: tero.palonen@avi.fi