Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsförvaltningens årsrapport 2016: över 28 000 inspektioner, riskbaserad tillsyn

Arbetarskyddsförvaltningens årsrapport 2016: över 28 000 inspektioner, riskbaserad tillsyn

26.4.2017

Arbetarskyddsmyndigheten genomförde mer än 28 000 arbetarskyddsinspektioner ifjol. Tillsynen inriktades riskbaserad på sådana branscher inom vilka olycksfallsrisker, psykosocial belastning, fysisk belastning, kemikalierisker eller fukt- och mögelproblem förekommer. Dessutom övervakades branscher där det förekommer mera grå ekonomi än i genomsnitt, arbetar många utländska arbetstagare eller inom vilka det förekommer mycket arbete i så kallade atypiska anställningar.

Inom arbetarskyddstillsynen tog man i bruk en så kallad områdeshelhet för säkerhetshantering. Den omfattar områden som berör alla arbetsplatser, till exempel riskidentifiering och riskbedömning, företagshälsovårdens arbetsplatsutredningar och genomgång av arbetsgivarens allmänna skyldigheter. I samband med riskbedömningen och företagshälsovårdens arbetsplatsutredning säkerställdes särskilt att det psykosociala belastning hade uppmärksammats på arbetsplatsen.

Vid sidan om tillsynen ger arbetarskyddsmyndigheten både arbetstagare och arbetsgivare råd och anvisningar. År 2016 togs den nationella telefonrådgivningen i bruk som ger råd i alla frågor som gäller arbetarskydd, till exempel arbetsavtal, anställningslagstiftning, förhållanden på arbetsplatsen, psykosocial belastning eller i frågor som gäller säkerheten i anslutning till maskiner och anordningar. I rådgivningen som berörde byggbranschen fick den 2016 förnyade asbestlagstiftningen synlighet. Det ställdes också många frågor om inomhusluft. Telefonrådgivningen tog allt som allt emot över 23 000 samtal.

Arbetarskyddsförvaltningens årsrapport 2016 som nätpublikation och i utskrivbart pdf-format
Årsrapporten på finska som nätpublikation och i utskrivbart pdf-format 
Årsrapporten på engelska som nätpublikation och i utskrivbart pdf-format 

Årsrapporten 2016

Mera information:

Direktör Päivi Suorsa, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet
tfn 0295 017 630, fornamn.efternamn@rfv.fi

Tillsynsdirektör Raimo Antila, SHM
tfn
0295 163 094, fornamn.efternamn@stm.fi

Ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken övervakar att lagar och bestämmelser om arbetarskyddet Dessutom ger ansvarsområdena råd och anvisningar om hälsan och säkerheten i arbetet och i frågor som gäller anställningens villkor. Mera information om hälsan och säkerheten i arbetet i arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst www.tyosuojelu.fi/web/sv.

uppdaterad 6.7.2017 – Länk till årsberättelsen på engelska