Innehållspresentatör

null Arbetarskyddsinspektioner i caféer och pubar i Helsingfors stadskärna

Arbetarskyddsinspektioner i caféer och pubar i Helsingfors stadskärna

26.5.2016 – Södra Finland

I juni kommer arbetarskyddsinspektörerna att inspektera caféer, restauranger och pubar i Helsingfors stadskärna. Under inspektionerna kommer man särskilt att uppmärksamma arbetsskiftförteckningar, hanteringen av hot om kundvåld och ordnande av företagshälsovård. Inspektionerna genomförs utan förhandsanmälan.

Arbetsplatserna ska ha arbetsskiftförteckningar

Alla arbetsgivare inom restaurang- och hotellbranschen ska följa branschens kollektivavtal. I kollektivavtalen finns bland annat bestämmelser om arbetsskiftförteckningar och löner. Alla branschens arbetsplatser ska tillämpa arbetsskiftförteckningar och de ska göras upp för perioder om tre veckor.  Arbetsgivaren och arbetstagarna kan inte komma överens om löner som är lägre än vad som bestäms som minimilön i kollektivavtalen. De nya lönetabellerna för branschen trädde i kraft den 1.3.2016.

Genuin beredskap inför hot om våld

I samband med inspektionerna kontrolleras att arbetsplatserna har fungerande rutiner för att hantera hot om kund våld. Arbetstagarna ska veta hur de ska gå till väga om en kund uppträder hotfullt eller på ett annat sätt verkar misstänkt.

Arbetsgivaren ska ordna företagshälsovård

Lagstadgad företagshälsovård ska ordnas på alla arbetsplatser där minst en arbetstagare arbetar.  I företagshälsovården ingår bland annat en lagstadgad arbetsplatsutredning som ska behandlas tillsammans med arbetstagarna på arbetsplatsen. Arbetstagare som arbetar på natten har rätt till lagstadgade återkommande hälsoundersökningar.

Målet för företagshälsovården är att förebygga olycksfall, sjukdomar och belastning som äventyrar hälsan och som beror på arbetet. Avtalet om företagshälsovård och arbetsplatsutredningen ska finnas framlagda på arbetsplatsen för arbetstagarna.

Närmare information i webbtjänsten Tyosuojelu.fi:
Arbetsskiftförteckningar
Hot om våld
Företagshälsovård
Nattarbete
Meddelande om anställning av sommarjobbare (1.4.2016)

Närmare information:
Arbetarskyddsinspektör Tarmo Järvinen
tfn 029 501 6262, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt. Inom området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.