Innehållspresentatör

null Arbetarskyddsinspektioner på köpcentrum i Helsingfors och Vanda

Arbetarskyddsinspektioner på köpcentrum i Helsingfors och Vanda

4.4.2016 – Södra Finland

Arbetarskyddsinspektörerna övervakar caféer, restauranger och pubar i köpcentrum i Helsingfors och Vanda i april. Under inspektionerna tas särskilt upp företagshälsovården, arbetsavtal och arbetsskiftförteckningar. Inspektörerna kommer inte överens om tidpunkterna för inspektionerna på förhand med arbetsplatserna. Inspektioner kommer också att genomföras i köpcentrens närhet.

Arbetsgivaren ska ordna med företagshälsovård

Lagstadgad företagshälsovård ska ordnas på alla arbetsplatser som har minst en arbetstagare. Syftet med företagshälsovården är att olycksfall, sjukdomar och hälsoskadlig belastning som beror på arbetet förebyggs. 

Under inspektionerna kontrolleras att arbetsgivaren har ett giltigt avtal om företagshälsovård. Vid behov kontrolleras också att det finns en lagstadgad arbetsplatsutredning som bl.a. omfattar de psykosociala belastningsfaktorerna i arbetet. På arbetsplatserna inom hotell- och restaurangbranschen kan t.ex. nattarbete, hot om våld, rusningstoppar och ensamarbete medföra belastning. 

Minimilönerna i branschen steg 1.3.2016

I samband med inspektionerna instrueras arbetsgivaren att betala minimilöner i enlighet med de allmänbindande kollektivavtalen som alla arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen ska följa. Arbetsgivaren och arbetstagaren får inte komma överens om löner som är lägre än minimilönerna som bestäms i branschens kollektivavtal. Nya lönetabeller trädde i kraft 1.3.2016.

Under inspektionerna övervakas också att arbetsgivaren skriftligen har kommit överens om de centrala villkoren i arbetet t.ex. genom att ingå skriftliga arbetsavtal. Dessutom kontrolleras arbetsskiftförteckningarna: det ska finnas arbetsskiftförteckningar på alla arbetsplatser och de ska alltid göras upp för en period om 3 veckor.  

Närmare information i webbtjänsten Tyosuojelu.fi:
Om företagshälsovård
Om psykosocial belastning
Om nattarbete

Närmare information:
Arbetarskyddsinspektör Tarmo Järvinen
tfn 029 501 6262,
fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt. Inom området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.