Innehållspresentatör

null Arbetarskyddsinspektörerna gör tillsynstillslag mot barer i huvudstadsregionen

Arbetarskyddsinspektörerna gör tillsynstillslag mot barer i huvudstadsregionen

2.9.2015 – Södra Finland

Arbetarskyddsinspektörerna vid regionförvaltningsverket i Södra Finland kontroller under de närmaste veckorna intensifierat pubar, barer och caféer i huvudstadsregionen. I samband med tillsynstillslagen genomförs överraskande inspektioner på sammanlagt tio arbetsplatser inom branschen. Inspektionerna koncentreras främst till Helsingfors, men genomförs också i Esbo och Vanda.

Syftet med tillsynstillslagen är att säkerställa att arbetsgivarna följer arbetslivets spelregler. Under inspektioner granskas bland annat arbetsavtal och arbetsskriftsförteckningar samt att arbetstagarna får lönekvitton. Arbetsgivaren ska förutom arbetslagstiftningen också följa bestämmelserna i det allmänbindande kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster.

Nattarbete och buller är vanliga hälsorisker i anslutning till arbete på barer

I samband med arbetarskyddsinspektionerna på pubar, barer och caféer kontrolleras också att de lagstadgade företagshälsovårdstjänsterna har ordnats. Dessutom övervakas särskilt att det i barer och pubar finns fungerande rutiner för hanteringen av kundvåld. Det är viktigt att vara beredd på hot om kundvåld: arbetstagarna ska veta hur de ska gå till väga om en kund uppför sig hotfullt.

De vanligaste hälsoriskerna när det gäller arbete på en bar bildar nattarbetet och bullret. Även ensidigt belastande arbetsställningar, trånga lokaler och tunga lyft kan medföra ohälsa. På caféer kan ohälsa bland annat förorsakas av mjöldamm om det används tiotals kilo mjöl per vecka. När det gäller hanteringen av hälsorisker som beror på arbetet spelar företagshälsovården en betydande roll.

Det ska ordnas lagstadgad företagshälsovård på alla arbetsplatser som har minst en arbetstagare.  Företagshälsovården har som uppgift att förebygga olycksfall, sjukdomar och hälsoskadlig belastning som beror på arbetet. I företagshälsovårdstjänsterna ingår arbetsplatsutredningen som en viktig del. Arbetsgivaren får tillbaka minst 50 % av kostnaderna för sin lagstadgade företagshälsovård från Fpa.

Ca 1 000 arbetarskyddsinspektioner på ett år inom restaurangbranschen

Arbetarskyddsinspektörerna gör motsvarande tillslag i restaurangbranschen inom tillsynsområdet för Södra Finlands regionförvaltning några gånger under året. Allt som allt förrättas under 2015 ca 1 000 arbetarskyddsinspektioner på arbetsplatserna inom hotell- och restaurangbranschen i Södra Finland.

Om det fastställs brister i samband med arbetarskyddsinspektionerna meddelar arbetarskyddsinspektörerna anvisningar och uppmaningar för hur bristerna ska rättas till.
 

Närmare information:
Arbetarskyddsinspektör Tarmo Järvinen, tfn 029 501 6262, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt.  Inom området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000. Ansvarsområdet sysselsätter 200 arbetstagare.