Innehållspresentatör

null Arbetarskyddsinspektörerna i Lojo och Högfors

Arbetarskyddsinspektörerna i Lojo och Högfors

24.10.2016 – Södra Finland

Arbetarskyddsinspektörerna vid regionförvaltningsverket i Södra Finland inspekterar övergripande arbetsplatser inom olika branscher i Lojo och Högfors den 26–27 oktober. Ett nytt sätt att utöva tillsyn provas.

”Vanligtvis inriktar vi vår intensifierade tillsyn på branscher där vi anser att särskilda arbetarskyddsrisker förekommer. Den här gången väljer vi inte tillsynsobjekten utifrån branschen, utan vi kommer att inspektera arbetsplatser inom alla branscher", säger överinspektör Jari Nykänen vid regionförvaltningsverket Södra Finland.

Det viktigaste syftet med den lokala intensivtillsynen är att sprida information om arbetarskyddet och stödja arbetsplatsernas egen arbetarskyddsverksamhet. I samband med inspektionerna fokuserar vi särskilt på hur risker som äventyrar hälsan har identifierats och bedömts, vad som har gjorts för att hantera dem och på vilket sätt man följer upp hur åtgärderna har lyckats. Arbetsgivaren ska också ge akt på de psykosociala belastningsfaktorerna. Det är viktigt att hantera belastning bl.a. för att kunna förebygga burnout.

Om vi fastställer försummelser i samband med inspektionerna ingriper vi i första hand med anvisningar och uppmaningar.

”Erfarenheten visar att förhandsanmälan om en kommande inspektion inte försvårar våra möjligheter att upptäcka väsentliga brister.  Största delen av det som vi övervakar förutsätter fortgående och långsiktigt arbete. Det är inte möjligt rätta till det på två dagar", berättar Nykänen vidare.

I inspektionerna deltar 14 inspektörer, och de kommer att inspektera sammanlagt cirka hundra arbetsplatser på två dagar. Inspektionerna genomförs utan förhandsanmälan.

Mera information:
Överinspektör Jari Nykänen
tfn 0295 016 321, fornamn.efternamn@rfv.fi

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen
tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tyosuojelu.fi/sv