Innehållspresentatör

null Arbetarskyddsmyndigheten öppnade en riksomfattande telefonrådgivning

Arbetarskyddsmyndigheten öppnade en riksomfattande telefonrådgivning

1.2.2016

Arbetarskyddsmyndighetens riksomfattande telefonrådgivning startades den 1.2.2016.  Telefonrådgivningen betjänar kunderna runt om i Finland alla vardagar under tjänstetid klockan 8–16.15. Den riksomfattande telefonrådgivningens telefonnummer är 0295 016 620.

I telefonrådgivningen ger arbetarskyddsinspektörerna vid regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet råd bland annat i följande frågor:

  • trakasserier, diskriminering och psykosocial belastning
  • anställningsfrågor
  • arbetsmiljöfrågor, dvs. frågor som gäller den fysiska arbetarsäkerheten
  • arbetsmiljöfrågor inom byggsektorn

Det främsta syftet med telefonrådgivningen är att erbjuda både arbetstagare och arbetsgivare handledning så att de själva kan lösa frågan på sin arbetsplats. Det är också möjligt att lämna in tillsynsbegäran via telefonrådgivningen. Begäran om tillsyn bedöms och vid behov leder de till tillsynsåtgärder. Kontakten sker fullkomligt förtroligt och den som ringer behöver inte uppge sitt namn, om han eller hon inte vill.

Syftet med den riksomfattande telefonrådgivningen är att förbättra arbetarskyddsmyndighetens anträffbarhet och främja en jämlik tillsyn och rådgivning på olika håll i Finland. Sammanslagningen av telefonrådgivningarna effektiverar samtidigt också användningen av ansvarsområdenas resurser.

Innan den riksomfattande telefonrådgivningen inrättades ordnade alla fem ansvarsområden för arbetarskyddet telefonrådgivningen inom sitt verksamhetsområde själva. Under tidigare år har arbetarskyddsmyndigheten tagit emot sammanlagt ca. 40 000 jourtelefonsamtal per år.

Närmare information:
Överinspektör Eerik Tarnaala
tfn 0295 016 370
fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland

uppdaterad 29.12.2017 – Från 27.12.2017 betjänar telefonrådgivningen från måndag till fredag kl. 9:00–15:00.