Tillbaka till föregående sida

Arbetarskyddsmyndigheten övergår till riksomfattande telefonrådgivning 1.2.2016

Arbetarskyddsmyndigheten övergår till riksomfattande telefonrådgivning 1.2.2016

14.1.2016

Ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverkena har inrättat en riksomfattande telefonrådgivning som inleder sin verksamhet i början av februari. Från och med den 1.2.2016 betjänar arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning kunderna runt om i landet alla vardagar under tjänstetid klockan 8–16.15. Telefonrådgivningens telefonnummer är 0295 016 620.

Syftet med den riksomfattande telefonrådgivningen är att förbättra arbetarskyddsmyndighetens anträffbarhet och främja en jämlik tillsyn och rådgivning på olika håll i Finland. Rådgivningen indelas i fyra ämnesområden:

  • trakasserier, diskriminering och psykosocial belastning
  • anställningsfrågor
  • arbetsmiljöfrågor (gäller den fysiska arbetarsäkerheten)
  • arbetsmiljöfrågor inom byggsektorn

”Vi styr varje ärende till en särskild sakkunnig inom det aktuella ämnesområdet. Så kan vi erbjuda kunderna sakkunnig betjäning varje dag i hela landet", säger överinspektör Eerik Tarnaala vid regionförvaltningsverket i Södra Finland som har koordinerat telefonrådgivningen.

Det främsta syftet med telefonrådgivningen är att erbjuda både arbetstagare och arbetsgivare handledning så att de själva kan lösa frågan på sin arbetsplats. Det är också möjligt att lämna in tillsynsbegäran via telefonrådgivningen. Begäran om tillsyn bedöms och vid behov leder de till tillsynsåtgärder. Kontakten sker fullkomligt förtroligt och den som ringer behöver inte uppge sitt namn, om han eller hon inte vill.

Under tidigare år har ansvarsområdena för arbetarskyddet tagit emot sammanlagt ca. 40 000 jourtelefonsamtal per år.

Närmare information:
Överinspektör Eerik Tarnaala
tfn 0295 016 370
fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland

uppdaterad 29.12.2017 – Från 27.12.2017 betjänar telefonrådgivningen från måndag till fredag kl. 9:00–15:00.