Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsmyndigheten övervakar hushåll som anlitar utländsk arbetskraft

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar hushåll som anlitar utländsk arbetskraft

8.6.2021

I år kommer arbetarskyddsmyndigheten att genomföra inspektioner av privata hushåll som har anställt utländsk arbetskraft för hushållsarbete exempelvis som städare eller barnskötare. Syftet med inspektionerna är att bekämpa exploatering av arbetskraft. Inspektionerna görs inom Södra Finlands område.

Inspektionen gäller arbetsgivarna. För inspektionen ombeds de anställda lämna uppgifter om arbetsförhållanden och anställningsvillkor. De anställda kan också kontakta arbetarskyddsmyndigheterna anonymt genom att ringa till arbetarskyddsmyndigheternas telefonrådgivning.

”Syftet med övervakningen är både att ingripa i missförhållanden och förebygga exploatering av arbetskraft”, berättar arbetarskyddsinspektör Niina Mäki från Södra Finlands regionförvaltningsverk. 

I hushållsarbete finns det risk för exploatering i arbetet

Utländska personer som arbetar i privata hushåll har en ökad risk att bli offer för exploatering i arbetet. Det finns ett flertal riskfaktorer.

“Arbetet utförs ensam i arbetsgivarens hem. Arbetstagaren kan vara i en beroendeställning till arbetsgivaren i synnerhet om arbetstagarens uppehållstillstånd är begränsat endast till hemhjälps- och städarbete i en privat arbetsgivares tjänst. Arbetstagaren har inte nödvändigtvis några nätverk i Finland. Dessutom bor vissa av dem hos arbetsgivaren, vilket ökar risken exempelvis för att man låter utföra arbete utöver den avtalade arbetstiden”, berättar Mäki. 

Under de senaste åren har användningen av privata hushålls- och omsorgstjänster ökat. Framför allt har hemvård för äldre och beställning av rengöringstjänster i hemmen ökat. Likaså har det blivit vanligare att utländska arbetstagare arbetar för flera hushåll i så kallade städnings- eller hushållsringar. 

Avtalsvillkor får inte avtalas fritt

När ett hushåll anställer en arbetstagare ska arbetsgivaren följa den finländska arbetslagstiftningen. Många arbetstagare som arbetar i hushåll utför huvudsakligen städarbeten, vilket betyder att det allmänbindande kollektivavtalet för arbetstagare i fastighetstjänstebranschen gäller. 

I kollektivavtalet finns bland annat bestämmelser om minimilön och arbetstid. Från och med 1.4.2021 är minimilönen inom fastighetstjänstebranschen 1 774 euro per månad eller 11,02 euro i timmen.  Vanligtvis är den ordinarie arbetstiden högst 8 timmar om dygnet och 40 timmar i veckan. De utförda arbetstimmarna ska registreras i arbetstidsbokföringen.

Arbetsgivarförpliktelserna gäller också dem som tillsammans i hushåll anställer en arbetstagare i en städnings- eller hushållsring.

Anvisningar och rådgivning 

För dem som anställer personer i hemmet det finns en anvisning Privata hushåll som arbetsgivare. Nylands TE-byrå och regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd har skrivit anvisningen. Den finns på TE-tjänsternas sida Arbetstillståndsärenden.

Du får information om arbetsgivarens skyldigheter på arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst Tyosuojelu.fi. Arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning betjänar på numret 0295 016 620 vardagar klockan 9–15. Telefonrådgivningen betjänar både arbetsgivare och arbetstagare och man får vara anonym när man ringer.

Ytterligare information:
Inspektör Niina Mäki, tfn 0295 016 134 
Inspektör Noora Mattsson, tfn 0295 016 383 
e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland