Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsmyndigheten påminner: Den nuvarande lagstiftningen tillåter inte att det krävs coronavaccinationer på arbetsplatserna

Arbetarskyddsmyndigheten påminner: Den nuvarande lagstiftningen tillåter inte att det krävs coronavaccinationer på arbetsplatserna

19.11.2021

Den gällande arbetslivslagstiftningen tillåter inte att arbetsgivaren kräver att de anställda tar coronavaccin. Social- och hälsovårdsministeriet utreder dock för närvarande både ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar och utvidgningen av coronapasset att även omfatta arbetsplatserna.

I Finland grundar sig vaccinationerna på frivillighet. Arbetstagaren är inte skyldig att informera arbetsgivaren eller någon annan på arbetsplatsen om sitt vaccinations- eller immunitetsskydd. En arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på en gemensam arbetsplats har inte heller rätt att förplikta andra arbetsgivares arbetstagare att berätta om sina vaccinationer. Det är alltså inte möjligt att förhindra tillträde till arbetsplatsen på grund av att vaccinationsskydd saknas. 

Social- och hälsovårdsministeriet utreder dock för närvarande en ändring av lagen om smittsamma sjukdomar, enligt vilken arbetsgivare inom social- och hälsovården kan åläggas att i vissa uppgifter anlita personal som har det skydd mot coronasjukdomen som vaccinationer eller en genomliden sjukdom medför. Avsikten är också att utreda möjligheten att utvidga användningen av coronapasset på arbetsplatserna.