Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsmyndigheten påminner: observera coronavirus i bedömningen av risker

Arbetarskyddsmyndigheten påminner: observera coronavirus i bedömningen av risker

10.3.2020

Det nya coronaviruset orsakar ett ökande antal COVID-19-infektioner runt om i världen.

Arbetsgivaren är skyldig att säkra arbetstagarens hälsa i arbetet. Som en del av detta ska arbetsgivaren se till att riskbedömningen är uppdaterad. Även om det inte föreligger någon akut risk, ska riskerna kartläggas och det ska finnas en beredskap för dem. Som stöd kan du använda anvisningar som du har fått från arbetsplatsens företagshälsovård.

Arbetshälsoinstitutet har för arbetsplatser sammanställt information om förebyggande av coronavirusinfektion. Läs anvisningar för arbetstagare och arbetsgivare på Arbetshälsoinstitutets webbplats.

Mer information: Arbetshälsoinstitutets instruktioner för arbetsplatser för att förhindra coronavirusepidemi
Tyosuojelu.fi: Frågor och svar om corona, anställningsförhållanden och arbetarskydd

uppdaterad 9.4.2020 – Länk till websidan i Tyosuojelu.fi