Innehållspresentatör

null Arbetarskyddsmyndigheten påminner: Skor som fäster bra och god sandning förebygger olycksfall i arbetet till följd av halka

Arbetarskyddsmyndigheten påminner: Skor som fäster bra och god sandning förebygger olycksfall i arbetet till följd av halka

1.12.2015

Varje år inträffar drygt 32 000 olycksfall i arbetet till följd av halka och fall. De leder ofta till lång sjukfrånvaro och avsevärda kostnader. Typiska skador är frakturer i ben och armar, krosskador och vrickningar. Halka är också orsaken till många allvarliga och långvariga skador, t.ex. skallskador.

Snabba temperaturförändringar och temperaturer kring nollan medför ofta halt väglag och höjer risken för halka betydligt. Regn och snö på is gör förbindelselederna särskilt hala. När det gäller att förebygga halkolyckor spelar bekämpningen av halka en viktig roll. Arbetsgivaren ska säkerställa att det finns handlingsrutiner på arbetsplatsen för hur halka ska bekämpas och arbetsgivaren ska också se till att anvisningarna följs. På byggarbetsplatser till exempel lönar det sig att komma överens om vem det är som ansvarar för att det sandas.

Det är viktigt att du väljer skor som fäster bra allt efter väglaget. Det lönar sig att välja skor noggrant beroende på halka och ojämnt underlag. Trots att största delen av halkolyckorna sker på vintern, är det viktigt att du alltid då du väljer skor beaktar hur bra skorna fäster. Skor med släta botten eller hög klack är förrädiska på hala och ojämna underlag. Bra skor för halt väglag har mjukt bottenmaterial, kraftigt mönstrat botten, 5-8 mm djupa räfflor och låg, bred klackstomme. Halkskydd eller dubbar som du kan fästa på skorna vid behov ger extra skydd.

På många arbetsplatser måste du ha skyddsskor. Även då du väljer skyddsskor bör du kontrollera hur bra de fäster.

Det är tryggare att röra sig på arbetsplatsen när arbetsmiljön är välplanerad och det råder ordning och reda. Även belysningen är viktig. Det ska finnas tillräckligt med ljus, men ljuset får inte blända. För stora ljusskillnader gör lätt att mörka punkter uppträder i synfältet och då är risken för att du ska ramla stor.

Närmare information:
RFV i Södra Finland ansvarsområdet för arbetarskyddet, arbetsmiljöjouren tfn 0295 016 000 (växel)
RFV i Västra och Inre Finland ansvarsområdet för arbetarskyddet, jouren för arbetsförhållanden tfn 0295 018 450 (växel)
RFV i Sydvästra Finland ansvarsområdet för arbetarskyddet, jouren för arbetsförhållanden tfn 0295 018 000 (växel)
RFV i Östra Finland ansvarsområdet för arbetarskyddet, arbetsmiljöjouren tfn  0295 016 800 (växel)
RFV i Norra Finland ansvarsområdet för arbetarskyddet, jouren för arbetsförhållanden tfn 0295 017 500 (växel)

Länkar:
http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/arbetsforhallanden
Arbetshälsoinstitutets faktablad: ”Olyckor bland gående och halkförebyggande åtgärder”

Ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken övervakar att lagar och bestämmelser som gäller arbetarskyddet följs. Dessutom ger ansvarsområdena råd och anvisningar i frågor som berör hälsan och säkerheten i arbetet och arbetsvillkor. Mera information om säkerheten och hälsan i arbetet finns i arbetarskyddsförvaltningens nya webbtjänst www.tyosuojelu.fi.