Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsmyndighetens anvisningar för småhusbyggen

Arbetarskyddsmyndighetens anvisningar för småhusbyggen

Webbnyhet 2.9.2021

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar genomförandet av arbetarskyddslagstiftningen vid byggande. Enligt arbetarskyddsinspektörernas observationer finns det många brister i arbetssäkerheten på småhusbyggen. För att förbättra säkerheten på byggplatserna har arbetarskyddsmyndigheten utarbetat en kortfattad handbok för småhusbyggare. Handboken innehåller information om ansvar och risker på småhusbyggen. 

En stor del av småhusbyggarna vet inte att de alltid har byggherrens ansvar för arbetssäkerheten, även om de inte själva skulle göra någonting på arbetsplatsen. "För många småhusbyggare är en egen byggarbetsplats något som händer bara en gång i livet och då tänker man inte nödvändigtvis på arbetarskyddsansvar. Ansvaret har kommit som en överraskning för många till exempel i samband med utredningen av ett olycksfall i arbetet", säger överinspektör Mikko Koivisto vid ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. 

Byggherren ska utse en säkerhetskoordinator för byggprojektet och den som i huvudsak genomför byggprojektet på den gemensamma byggarbetsplatsen. "När dessa aktörer är yrkeskunniga och kan sina uppgifter kan småhusbyggaren fokusera bättre på andra saker på byggarbetsplatsen", säger Koivisto.

Arbetarskyddshandbok för småhusbyggare. Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 2/2021 (pdf).