Innehållspresentatör

null Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning har redan betjänat över än 15 000 kunder

Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning har redan betjänat över än 15 000 kunder

14.9.2016

Fram till utgången av augusti hade arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning tagit emot över 15 000 samtal. De regionala arbetarskyddsmyndigheterna startade den nationella telefonrådgivningen i februari. Tjänsten ger anvisningar och råd under tjänstetid i frågor om såväl anställningsvillkor, säkerheten i arbetet liksom också i frågor som gäller trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen. Det går också bra att begära tillsyn via rådgivningen.

Orsaken till att telefonrådgivningen infördes var att man ville effektivera myndigheternas personalresurser och garantera dem som ringer en rådgivningstjänst av jämn kvalitet runt om i landet.  

”Det här målet har vi nått. Det är tydligt att det är mycket effektivare att sköta jourverksamheten med gemensamma krafter än att hålla i gång fem parallella tjänster. Nu når kunderna, oberoende varifrån i Finland de ringer, alltid en sakkunnig myndighetsrepresentant under tjänstetid”, säger överinspektör Eerik Tarnaala vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland som har koordinerat tjänsten.

Största delen av dem som ringde tjänsten var arbetstagare, men det kom också många samtal av arbetsgivare.

Anställningsrådgivningen hjälper till att lösa meningsskiljaktigheter

Drygt hälften av dem som har ringt in har behövt hjälp i frågor som gäller anställningsvillkoren – särskilt har det varit fråga om detaljer kring avslutande av ett anställningsförhållande, lönefordringar och arbetstidsbestämmelserna. I frågor som gäller anställningar framhävs arbetarskyddsmyndighetens roll som handledare, eftersom till exempel bedömningen av om ett anställningsförhållande har avslutats på ett lagligt sätt eller avgöranden i samband med tvister om lönefordringar är privaträttsliga tvistemål som arbetarskyddsmyndigheten inte kan ingripa i. Men riktig och exakt kunskap om skyldigheterna i lagar och bestämmelser om anställningar hjälper ofta parterna att nå samförstånd.

Många samtal om inomhusluft och asbest

När det gäller den fysiska arbetssäkerheten har rådgivningstjänsten regelbundet fått samtal både om personlig skyddsutrustning, olycksfallsrisker och om kemikalie- och maskinsäkerhet. Ett vanligt tema bland dem som har ringt är problem med fukt, mögel och inomhusluften. Inspektörerna inom byggbranschen igen har fått många frågor om detaljerna kring asbestlagstiftningen som ändrades vid årsskiftet.

Ungefär 10 % av samtalen till telefonrådgivningen har berört diskriminering i arbetslivet, trakasserier som förekommer i arbetet och annat osakligt bemötande samt psykosocial belastning. I största delen av de här fallen har sakkunniga inspektörer gett kunderna anvisningar om hur ärendet borde behandlas på arbetsplatsen. Vid behov har samtalen också lett till att myndigheten har vidtagit tillsynsåtgärder.

Arbetarskyddsmyndighetens telefontjänst betjänar vardagar kl. 8–16.15 på numret 0295 016 620. Mera information om telefonrådgivningen får du på webbplatsen http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/om-oss/arendenhantering/telefonradgivning.

Mera information:
Överinspektör Eerik Tarnaala
tfn 0295 016 370, fornamn.efternamn@rfv.fi

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen
tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för arbetarskydd, regionförvaltningsverket i Södra Finland
http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetsgivarna följer lagar och bestämmelser om arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och tryggt sätt.  På verksamhetsområdet arbetar ca 1,1 miljon människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.

uppdaterad 29.12.2017 – Från 27.12.2017 betjänar telefonrådgivningen från måndag till fredag kl. 9:00–15:00.