Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsmyndigheterna är oroliga: Laddare dröjer med att ansöka om förnyat tillstånd

Arbetarskyddsmyndigheterna är oroliga: Laddare dröjer med att ansöka om förnyat tillstånd

1.7.2021 – Västra och Inre Finland

Enligt övergångsbestämmelsen i den nuvarande lagen om laddare får man med ett kompetensbrev som är äldre än fem år inte längre självständigt utföra sprängnings- och brytningsarbeten efter den 1 september 2021, även om giltighetstiden på det nuvarande kompetenskortet skulle upphöra senare. 

Överinspektör Jarmo Lumme från ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland berättar att laddare som förlorar sitt tillstånd på grund av övergångsbestämmelsen i början av september nu dröjer för mycket med att förnya sitt kompetensbrev:
”Det har inte funnits någon sådan efterfrågan på repetitionskurser som övergångsbestämmelsen skulle antas medföra. På de kurser som för närvarande annonseras kan man inte utbilda alla de laddare som måste förnya sitt tillstånd. Om man alltså tänker söka sig till kurserna i sista minuten får inte alla intresserade plats och tillståndet hinner bli ogiltigt.”

Utbildarna har svårt att förbereda sig och svara snabbt på en eventuell kraftig ökning av efterfrågan under sommaren. ”Därför är det nu absolut viktigt att laddare som behöver förnya sitt tillstånd anmäler sig till repetitionskursen så snart som möjligt”, betonar Jarmo Lumme. 

Dessutom har ansvarsområdet för arbetarskyddet lagt märke till att laddare som redan gått repetitionskursen ännu inte har ansökt om förnyat tillstånd. Jarmo Lumme försöker få laddare att inse att det nu är dags att lämna in en ansökan om förnyande av tillstånd och byta ut giltiga kompetensbrev till nya kompetensbrev:
”Om en ansökan om att förnya kompetensbrev inte lämnas in i tid och repetitionskursen inte avläggas under det nuvarande kompetensbrevets giltighetstid före den 1 september 2021, kan den sökande enligt lagen om laddare få ett nytt kompetensbrev endast om han eller hon visar upp ett intyg över genomgången repetitionskurs och avlagt förhör för laddare. Då behandlas ansökan som en helt ny ansökan och sökanden har inte rätt att utföra sprängnings- och brytningsarbeten innan tillståndet har beviljats. Behandlingen av ett nytt tillstånd kan på grund av att ansökningsbehandlingen är överbelastad ta längre tid och blir dyrare för den sökande på grund av förhöret.” 

Enligt den nuvarande lagen om laddare (423/2016) kan giltighetstiden för kompetensbrev för laddare förlängas med fem år på ansökan som gjorts under dess giltighetstid. En förutsättning för att giltighetstiden ska förlängas är att repetitionskursen har avlagts. Tidsintervallet för förnyandet av tillståndet har förkortats avsevärt, då kompetensbrevet tidigare måste förnyas med tio års mellanrum. 

Om förnyandet av kompetensbrevet har inletts senast den 1 september 2021 och den repetitionskurs som krävs för förnyandet har avlagts, kan laddaren fortsätta arbeta enligt det nuvarande kompetensbrevet tills tillståndsmyndigheten har avgjort ärendet. I början av året skickade arbetarskyddsmyndigheterna ett brev om övergångsbestämmelsen och om förnyande av tillståndet till alla personer som antecknats i registret över laddartillstånd och vars tillstånd håller på att gå ut i september. 

> Laddares kompetensbrev – Tyosuojelu.fi