Innehållspresentatör

null Arbetarskyddsmyndigheterna har startat ett marknadskontrollprojekt om personlig skyddsutrustning avsedd för yrkesbruk

Arbetarskyddsmyndigheterna har startat ett marknadskontrollprojekt om personlig skyddsutrustning avsedd för yrkesbruk

15.7.2020

I år övervakar arbetarskyddsmyndigheterna överensstämmelsen hos personlig skyddsutrustning som skyddar mot coronaviruset och är avsedd för yrkesbruk. För närvarande finns det många olika typer av personlig skyddsutrustning av vilka flera inte överensstämmer med kraven. I synnerhet nya importörer och distributörer känner inte till kraven på personlig skyddsutrustning.

På grund av coronaepidemin har det på marknaden kommit ut många olika typer av skyddsutrustning som skydd mot viruset, särskilt andningsskydd och visir. Olika typer av skyddsutrustning övervakas av olika myndigheter. Personlig skyddsutrustning för arbetsbruk, som alltså uttryckligen skyddar arbetstagaren, dvs. den som använder skyddsutrustningen, övervakas i Finland av arbetarskyddsmyndigheterna. Mun- och nässkydd avsedda att skydda patienten övervakas däremot av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Skyddsutrustningen anses vara avsedd för arbetsbruk om informationen om skyddsutrustningen inte anger någon användargrupp. Informationen om skyddsutrustning avsedd för konsumenter bör särskilt ange att den uttryckligen är avsedd för konsumentbruk. Skyddsutrustning avsedd för konsumenter övervakas av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

Skyddsutrustning som finns till försäljning ska alltid ha en bruksanvisning

Personlig skyddsutrustning som används för skydd mot coronaviruset måste uppfylla kraven i antingen Europeiska unionens (EU) förordning om personlig skyddsutrustning 2016/425 eller social- och hälsovårdsministeriets (SHM) riktlinjer. På grund av coronaepidemin lättade SHM i våras på kraven på skyddsutrustning avsedd för yrkesbruk. Skyddsutrustning enligt de lättade kraven får emellertid inte längre släppas ut på marknaden efter augusti-september. Skyddsutrustning som finns på marknaden och som uppfyller SHM:s lättade riktlinjer får säljas fram till årsskiftet.  

För personlig skyddsutrustning enligt EU:s förordning om personlig skyddsutrustning krävs EU-typintyg, EU-försäkran om överensstämmelse, bruksanvisning och märkning på skyddsutrustningen och förpackningen. Om personlig skyddsutrustning avsedd för yrkesbruk på grund av SHM:s lättade riktlinjer inte är försedd med CE-märkning, ska tillverkaren eller importören åtminstone ha en godkänd testrapport, ändamålsenlig bruksanvisning och märkning på skyddsutrustningen och förpackningen.

Föremål för arbetarskyddsmyndigheternas övervakning är företag som tillverkar eller importerar personlig skyddsutrustning avsedd för yrkesbruk och företag som har specialiserat sig på försäljning av personlig skyddsutrustning. Dessutom kontrolleras även andra företag och nätbutiker som säljer personlig skyddsutrustning.


Ytterligare information:

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande: Ammattikäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten myyntiehdot muuttumassa (på finska/engelska)

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes): Andningsskydd