Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Arbetarskyddsmyndigheternas tillsyn hade effekt: tydligare anvisningar för säsongsarbete

Arbetarskyddsmyndigheternas tillsyn hade effekt: tydligare anvisningar för säsongsarbete

Pressmeddelande 15.6.2022

Förra sommaren arbetade nästan 20 000 säsongsarbetare från utlandet i Finland. Även denna sommar arbetar tusentals utländska arbetstagare i jordbruksarbeten samt på trädgårds- och bärgårdar. På säsongsarbetsplatser övervakar arbetarskyddsmyndigheterna bland annat rätten att arbeta samt lönen och arbetstiderna. 

Ifjol somras upptäcktes vid arbetarskyddsinspektionerna att när en utlänning som arbetade med säsongsarbetstillstånd bytte arbetsplats, hade ansökan om att lägga till en ny arbetsgivare i tillståndet ofta lämnats helt ogjord eller ansökan hade lämnats in för sent. Migrationsverket har nu förtydligat anvisningarna för detta. 

Även villkoren för säsongsarbete inom jordbruket har preciserats från ifjol. Arbetsmarknadsorganisationerna inom branschen kompletterade kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna med ett underteckningsprotokoll och handboken Anställningsvillkor för säsongsarbetare inom jordbruket år 2022 som utarbetats för utländska säsongsarbetare uppdaterades i enlighet med ändringarna. Dessutom erbjuder Brottsofferjouren RIKU även denna sommar telefonrådgivningstjänster för de utländska säsongsarbetare som har problem på sin arbetsplats.

Övervakning av förhållandena vid yrkesmässig insamling av skogsbär

Utländska personer kommer också för att plocka skogsbär för industrins behov. När det gäller insamling av skogsbär och andra naturprodukter i slutet av sommaren och början av hösten har tillsynsmyndigheternas befogenheter fastställts separat, eftersom insamlingen i regel inte görs i ett anställningsförhållande. Vid arbetarskyddsinspektioner inriktas tillsynen enligt den så kallade bärlagen som trädde i kraft i juni 2021 på aktörens skyldigheter och tillgodoseendet av plockarens rättigheter. 

Information om arbetarskyddsfrågor i säsongsarbete finns på webbtjänsten Tyosuojelu.fi. Arbetarskyddsmyndigheterna deltar också i Farmari-mässan 30.6–2.7 och berättar om bland annat arbetsvillkoren för säsongsarbete, beställaransvaret och arbetssäkerheten inom primärproduktionen. 

Mer information: 
Information för säsongsarbetare på engelska
Information om insamling av naturprodukter  
Arbete för en ny arbetsgivare under den tid tillståndet för säsongsarbete är i kraft. Migrationsverket (Migri.fi)

Mer information:
Merja Laakkonen, överinspektör, 029 501 6976, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Niko Huru, inspektör, 029 501 7700, fornamn.efternamn@rfv.fi
Arbetarskyddet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Norra Finland