Innehållspresentatör

null Arbetarskyddsprojektet styr vårdreformsföretag till att iaktta lagstadgade arbetsgivarskyldigheter

Arbetarskyddsprojektet styr vårdreformsföretag till att iaktta lagstadgade arbetsgivarskyldigheter

8.9.2017

- Osäkerheten kring iakttagandet av arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter förbrukar för tillfället onödig energi på ett flertal privata företag inom social- och hälsovårdsbranschen, säger Marja Tereska-Korhonen hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland som koordinerar tillsynsprojektet YKSOTE-belastning 2017–18.

I arbetsgivarens skyldigheter ingår till exempel planering av arbetstiderna inom de ramar som lagstiftningen fastställer, betalning av lön i enlighet med kollektivavtalet som tillämpas och ledning av arbetet samt att se till att det finns tillräckligt med arbetstagare med tanke på arbetet som ska utföras, att det ordnas arbetarskyddsverksamhet och att företagshälsovårdstjänsterna utnyttjas.

- Det vore också bra om man på arbetsplatserna kände till vilka frågor arbetsgivaren och arbetstagarna kan förhandla om och komma överens om sinsemellan. Särskilt när det gäller socialtjänster känner arbetstagarna inte alltid till vilka möjligheter det finns för överenskommelser, särskilt om arbetstagarna inte har en förhandlare, konstaterar Tereska-Korhonen.

När företagen växer snabbt blir det en utmaning för ledningen att hålla sig uppdaterad med tjänsterna som produceras på arbetsplatserna runt om i landet samt med de resurser som dessa förutsätter. I vårdreformsarbetet inverkar mänskliga faktorer i betydande grad på arbetets innehåll och risken för psykosocial belastning växer, om det är oklart vilka arbetsprestationer arbetsgivaren förväntar sig av arbetstagaren.

- En arbetarskyddsfullmäktig som känner arbetsförhållandena och företagshälsovårdens arbetsplatsutredning är bra informationskällor för ledningen som det lönar sig för vårdreformsföretag att utnyttja mera. När den psykosociala belastningen minskar finns det plats för att utveckla arbetet så att det blir effektivare och tryggare, påminner Tereska-Korhonen. 

Arbetarskyddsförvaltningen fullföljer tillsynsprojektet YKSOTE-belastning 2017–18 som riktar sig till företag som berörs av vårdreformen. Inom projektet har det hittills genomförts mer än 400 arbetarskyddsinsektioner. I inspektionerna säkerställs att arbetsgivarna känner till sina lagstadgade arbetsgivarskyldigheter och ser till att fysisk och psykosocial belastning som äventyrar arbetstagarna hälsa förebyggs så att till exempel ergonomiska arbetsställningar används och att arbetet utförs smidigt. Arbetarskyddet som gäller arbete som utförs i hemmen uppmärksammas särskilt i projektet.

Mera information:
inspektör Marja Tereska-Korhonen, ansvarsområdet för arbetarskyddet i sydvästra Finland
tfn 029 501 8188, marja.tereska-korhonen@rfv.fi
http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/om-oss/verksamhet/tillsynsprojekt/vardreformsbranscher