Innehållspresentatör

null Arbetarskyddssinspektioner på arbetsplatser med sommarjobb inom restaurangbranschen i södra Finland

Arbetarskyddssinspektioner på arbetsplatser med sommarjobb inom restaurangbranschen i södra Finland

23.5.2018 – Södra Finland

Arbetsplatser med sommarjobb är än en gång mål för arbetarskyddstillsynen i södra Finland. Under sommaren kommer arbetarskyddsinspektörerna vid regionförvaltningsverket i södra Finland att inspektera sammanlagt hundra arbetsplatser med sommarjobb, främst caféer och restauranger. Tillsyn utövas också i skärgården och på platser som endast är verksamma under sommarsäsongen.

Arbetsgivarna ska komma ihåg att samma arbetsvillkor gäller för sommarjobbare som för andra arbetstagare. Arbetarskyddsinspektörerna sammanställde nedanstående minneslista för arbetsgivare som anställer sommarjobbare. Med hjälp av den vill inspektörerna fästa arbetsgivarnas uppmärksamhet vid omständigheter som utgående från inspektionsobservationer under tidigare somrar har varit bristfälliga.

Du som anställer en sommarjobbare, kom ihåg

1. Anställningsvillkoren

 • Arbetsavtalet ska ingås skriftligen eller alternativt ska du informera arbetstagaren om de centrala villkoren i arbetet.
 • Förvissa dig om att lönen överensstämmer med kollektivavtalet. I de allmänbindande kollektivavtalen bestäms bland annat branschens minimilön.
 • Informera arbetstagare på viss tid om tidpunkten då arbetet upphör eller uppskattningsvis upphör och grunden för att anställningen är tidsbunden.
 • Betala semesterersättning också till arbetstagare på viss tid. Semesterersättningarna ska betalas när anställningen upphör.
   

2. Arbetsskiftförteckning

 • Gör upp en arbetsskiftförteckning med beaktande av branschens allmänbindande kollektivavtal.
 • Kom ihåg att det inte får göras ändringar i arbetsskiftförteckningen utan arbetsgivarens och arbetstagarens samtycke.
   

3. Pauser i arbetet

 • Ordna sådana pauser i arbetet att arbetstagaren kan lämna sitt arbetsställe för en kort stund. Antalet pauser och deras längd bestäms enligt arbetstiden och branschens kollektivavtal.
   

4. Företagshälsovård

 • Det ska ordnas lagstadgad företagshälsovård även om det endast finns anställda på viss tid eller endast en arbetstagare.
   

5. Hot om våld

 • Utred och bedöm hot om kundvåld i anslutning till arbetet. Behandla frågan med arbetstagarna och förvissa dig om att de vet hur de ska gå till väga om en kund uppträder hotfullt eller annars misstänkt.
   

Närmare anvisningar både för arbetsgivare och arbetstagare finns i arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst www.tyosuojelu.fi. Vid behov kan du också få hjälp med att lösa problem i arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning, tfn 0295 016 620.

Mer information:
Arbetarskyddsinspektör Tarmo Järvinen, tfn 029 501 6262,
fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland

www.tyosuojelu.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer arbetslivslagstiftningen och att arbetet utförs så sunt och säkert som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.