Innehållspresentatör

null Arbetarskyddstillsyn i affärscenter: god beredskap inför hot om våld – men inte inför hälsorisker

Arbetarskyddstillsyn i affärscenter: god beredskap inför hot om våld – men inte inför hälsorisker

24.5.2017 – Södra Finland

Butikerna i affärscentren i Helsingfors var föremål för arbetarskyddstillsyn under veckorna 19 och 20. Inspektioner genomfördes i affärscentren Kampen och Citycenter i centrum och i affärscentret Nova och Malmtorget i stadsdelen Malm. Sammanlagt inspekterades 84 affärer.

De inspekterade affärerna var synnerligen väl förberedda på hot om kundvåld. Väktartjänsterna fungerade bra och arbetstagarna visste hur de skulle gå till väga i en hotfylld situation.

Men däremot var företagshälsovårdens arbetsplatsutredning i många fall bristfällig, och 33 affärer meddelades en anvisning.

”Om arbetsplatsutredningen inte har gjorts betyder det i praktiken att arbetets och arbetsförhållandenas betydelse för arbetstagarnas hälsa och säkerhet inte har bedömts”, säger arbetarskyddsinspektör Kirsi Pardain-Patanen vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Viktiga riskfaktorer i arbetet i en affär kan till exempel vara manuell hantering, damm, kemikalier, nattarbete och hot om våld. Riskfaktorerna kan ibland berättiga till lagstadgade hälsokontroller på grund av särskild risk att insjukna.

I samband med att arbetsplatsutredningen görs upp ger företagshälsovården arbetsplatsen också anvisningar i frågor som gäller arbetstagarnas och arbetsgemenskapens hälsa.

”Det är i arbetsgivarnas intresse att arbetstagarna hålls friska och att sjukdomar kan förebyggas redan på förhand. Det lönar sig för arbetsgivaren att samarbeta intensivt med företagshälsovården för att få igång en högklassig arbetsplatsutredning”, påminner Pardain-Patanen.

Arbetstagarna har ofta den uppfattningen att det inte har ordnats företagshälsovård, om den inte omfattar sjukvård. Avtalet om företagshälsovård och arbetsplatsutredningen ska enligt lagen finnas framlagda för arbetstagarna, vilket också bidrar till att missuppfattningar undviks.

Fem av de affärer som nu inspekterades hade inte alls ordnat företagshälsovård.

Mera information:
Arbetarskyddsinspektör Kirsi Pardain-Patanen
tfn 0295 016 327, fornamn.efternamn@rfv.fi 

Medietjänst:

Kommunikationsexpert Virpi Saarinen
tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland

www.tyosuojelu.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer lagar och bestämmelser om arbetslivet och att arbetet är så friskt och tryggt som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner arbetstagare och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.