Innehållspresentatör

null Arbetarskyddstillsyn i affärscenter: mycket att förbättra i fråga om hanteringen av hälsoriskerna i arbetet

Arbetarskyddstillsyn i affärscenter: mycket att förbättra i fråga om hanteringen av hälsoriskerna i arbetet

20.11.2017 – Södra Finland

Affärerna i affärscentren var i november föremål för arbetarskyddstillsynen i Esbo, Vanda och Träskända. Inspektioner förrättades under veckorna 44 och 45 i Sello i Esbo, Tikkuri och Dixi i Vanda och i Prismakeskus i Träskända. Sammanlagt inspekterades 97 affärer.

I inspektionerna övervakades att företagshälsovården hade gjort en arbetsplatsutredning och att den fanns framlagd för arbetstagarna, att man hade beredskap inför hot om våld och att det hade tecknats olycksfallsförsäkringar för arbetstagarna. På endast 45 arbetsplatser, det vill säga färre än hälften, hade dessa åligganden skötts lagenligt.

”Siffran är låg, för det här är grundläggande arbetarskyddsfrågor, som borde vara i ordning på precis alla arbetsplatser”, säger arbetarskyddsinspektör Kirsi Pardain-Patanen vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

På 25 arbetsplatser saknades företagshälsovårdens arbetsplatsutredning.

”Om arbetsplatsutredningen inte har gjorts innebär det i praktiken att man inte har bedömt arbetets och arbetsförhållandenas betydelse för arbetstagarnas hälsa och säkerhet”, säger Pardain-Patanen.

Viktiga riskkällor i arbetet inom handeln kan vara t.ex. manuell hantering, damm, kemikalier, nattarbete och hot om våld. Om riskkällorna innebär särskild risk för att insjukna, ska arbetsgivaren se till att arbetstagarna genomgår lagstadgade hälsokontroller.

Hot om våld under kontroll och inomhusluften fick beröm

De inspekterade affärerna hade god beredskap för hot om våld. Bevakningstjänsterna fungerade bra och arbetstagarna visste hur de skulle gå till väga i en hotfull situation.

I affärscentret Sello berömde många arbetstagare den väl fungerande ventilationen.

I de här inspektionerna inspekterades personalrummen inte systematiskt. På några arbetsplatser framgick emellertid att arbetstagarna inte hade låsbara fack där de kunde förvara personliga tillbehör under arbetsdagen.

 

Mera information:
Arbetarskyddsinspektör Kirsi Pardain-Patanen
tfn 0295 016 327, fornamn.efternamn@rfv.fi 

Medietjänst:

Kommunikationsexpert Virpi Saarinen
tfn 295 16 21, fornamn.efternamn@rfv.fi 

 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland

www.tyosuojelu.fi
 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer arbetslivslagstiftningen och att arbetet utförs så sunt och säkert som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.