Innehållspublicerare

null Arbetarskyddstillsyn i caféer och pubar i Åshöjden, Berghäll och Hagnäs: många saknade företagshälsovård

Arbetarskyddstillsyn i caféer och pubar i Åshöjden, Berghäll och Hagnäs: många saknade företagshälsovård

7.6.2017 – Södra Finland

I maj inspekterade arbetarskyddsinspektörerna caféer, restauranger och pubar i stadsdelarna Åshöjden, Berghäll och Hagnäs i Helsingfors. Sammanlagt inspekterades 70 arbetsplatser inom området. Av dessa hade var tredje inte ordnat lagstadgad företagshälsovård för sina arbetstagare.

Syftet med den lagstadgade företagshälsovården är att förebygga ohälsa som beror på arbetet, till exempel olycksfall, sjukdomar och hälsofarlig belastning. Företagshälsovården behöver inte omfatta sjukvård.

Hot om våld måste hanteras bättre

Under inspektionerna kontrollerades också beredskapen för hot om våld på arbetsplatserna. I det här hänseendet förekom brister på var fjärde av de inspekterade arbetsplatserna.

”Det var ofta fråga om att arbetstagarna inte hade en gemensam uppfattning om hur de ska gå till väga i en hotfylld situation”, säger arbetarskyddsinspektör Tarmo Järvinen vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Arbetsgivarna ska också vara beredda på att ordna eftervård. Arbetstagarna ska veta hur de ska gå till väga efter en hotfylld situation och att de vid behov kan ta upp händelserna med till exempel företagshälsovården.

Tillsynsresultatet för hanteringen av hot om våld var tydligt sämre än resultatet för förplägningsrörelserna i Helsingfors centrum där vi genomförde en motsvarande intensivtillsyn sommaren 2016. Där hade nästan alla arbetsplatser sett till sina åligganden.

Arbetsskiftförteckningarna användes på nästan alla inspekterade arbetsplatser. På två arbetsplatser saknades arbetsskiftförteckningarna och arbetsplatserna fick en uppmaning om att rätta till förhållandena.

Arbetsgivarna fick sammanlagt 37 uppmaningar

Inom tillsynen meddelades arbetsgivarna sammanlagt 37 uppmaningar. Uppmaningarna omfattar en tidsfrist och arbetarskyddsinspektörerna övervakar att förhållandena har rättats till inom den utsatta tiden. Mest uppmaningar gavs för avsaknaden av avtal om företagshälsovård.

Arbetsgivarna meddelades sammanlagt 117 anvisningar. De flesta anvisningarna gällde hanteringen av hot om kundvåld och arbetsplatsutredningar.

Mera information:
Arbetarskyddsinspektör Tarmo Järvinen, tfn 029 501 6262, fornamn.efternamn@rfv.fi

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland

www.tyosuojelu.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer lagar och bestämmelser om arbetslivet och att arbetet är så friskt och tryggt som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner arbetstagare och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.