Innehållspresentatör

null Arbetarskyddstillsyn i caféer och pubar i Vanda: var tredje saknade företagshälsovård

Arbetarskyddstillsyn i caféer och pubar i Vanda: var tredje saknade företagshälsovård

14.12.2017 – Södra Finland

Arbetarskyddsinspektörerna intensivövervakade i november 2017 arbetsplatser inom restaurangbranschen i Vanda. I intensivtillsynen inspekterades sammanlagt 69 arbetsplatser: caféer, pubar och pizzerior.

Det mest larmerande resultatet av intensivtillsynen var att företagshälsovård saknades på rentv 33 procent av de inspekterade arbetsplatserna. Arbetsgivarna uppmanades rätta till förhållandena inom den utsatta tiden. I motsvarande intensivövervakning som genomfördes i Esbo i augusti saknades företagshälsovård på 15 % av arbetsplatserna.

Förpliktelser om att utarbeta arbetsskiftsförteckningar gavs 16 arbetsgivare (23%). På tre arbetsplatser fanns inte alls arbetsskiftsförteckningar.

"Arbetstagarna har rätt att i god tid få veta när arbetskiftet börjar och när det upphör. Arbetskiftförteckningen ska göras upp för perioder om tre veckor och de ska finnas framlagda för arbetstagarna en vecka innan följande period inleds", påminner arbetarskyddsinspektör Tarmo Järvinen vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Hanteringen av hot om våld oklar hos var femte

När det gäller hanteringen av hot om våld fanns det förhållanden som bör förbättras på 22 % av arbetsplatserna. På vissa arbetsplatser hade det inte alls gjorts en bedömning av farorna i anslutning till hot om våld, på vissa arbetsplatser hade man inte övervägt eftervården av eventuella hot om våld och det fanns inte anvisningar för arbetstagarna att följa. I samband med intensivtillsynen i Esbo fastställdes brister på 34 % av arbetsplatserna.

"Det är viktigt att arbetsgivaren och arbetstagarna behandlar rutinerna i anslutning till hot om våld tillsammans på arbetsplatsen. Då vet alla hur de ska gå till väga i situationer och hur eftervården har ordnats", betonar Järvinen.

I samband med intensivtillsynen i Vanda meddelades sammanlagt 87 anvisningar och 27 uppmaningar. Var femte inspektionsobjekt, det vill säga på 20 arbetsplatser var alla förhållandena som övervakades på den nivå som förutsätts i arbetslagstiftningen.

Mer information om arbetsgivarens skyldigheter finns på webbplatsen www.tyosuojelu.fi.

Mera information:
Arbetarskyddsinspektör Tarmo Järvinen, tfn 029 501 6262, fornamn.efternamn@rfv.fi

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 29 501 6021, fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tyosuojelu.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer arbetslivslagstiftningen och att arbetet utförs så sunt och säkert som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.