Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Arbetarskyddstillsyn över sommarjobb: har den unga fått en ordentlig introduktion?

Arbetarskyddstillsyn över sommarjobb: har den unga fått en ordentlig introduktion?

Pressmeddelande 1.6.2023

Även denna sommar inspekterar arbetarskyddsmyndigheten sommarjobb på olika håll i Finland. Inspektionerna görs utan förhandsanmälan och under dem övervakas arbetsgivarens verksamhet. Information samlas in bland annat från dokument och genom att intervjua de anställda.

Ett av syftena med inspektionerna är att säkerställa att arbetstagaren har fått tillräcklig introduktion i arbetet. Inspektören ställer till exempel följande frågor till de unga: Har du fått introduktion i arbetsplatsens regler och säkra arbetssätt? Vet du av vem du kan be om hjälp i exceptionella situationer? Finns det dricksvatten och en stol för pauser? Kan du ta toalettpauser? Har du fått ett arbetsavtal där arbetstider, lönen och andra arbetsvillkor framgår? Får du veta arbetsskiften i tillräckligt god tid? 

"Vi vill möta unga arbetstagare så att vi kan berätta för dem om arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Vi berättar också att man vid eventuella problemsituationer kan vända sig till arbetarskyddsmyndigheten. Ingen behöver bli lämnad ensam med utmaningar", berättar inspektör Juho Loukiala från Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet.

Tillsynsobjekten är olika arbetsplatser som sysselsätter sommarjobbare under 30 år: till exempel kaféer, snabbmatsrestauranger, butiker, trädgårdsarbete och försäljningsarbete som görs på gator, så kallad face-to face försäljning som utförs av värvare.

Den 1 juni 2023 träder en ändring av arbetarskyddslagen i kraft. Där preciseras att arbetsgivaren vid introduktionen ska beakta arbetstagarens personliga förutsättningar såsom ålder, språkkunskaper eller en partiellt arbetsför arbetstagares individuella begränsningar eller behov.


Mer information:
inspektör Juho Loukiala 
tfn 0295 016 812, fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet