alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Arbetsgivaren förutsätter att jag som inhoppande maskinmontör ska lyfta tunga maskiner ensam. Vad ska jag göra?

Arbetsgivaren förutsätter att jag som inhoppande maskinmontör ska lyfta tunga maskiner ensam. Vad ska jag göra?

Fysisk belastning

Lyft som är skadliga eller farliga för hälsan får inte utföras ensam utan hjälpmedel eller arbetspar. Arbetsplatsen ska ha genomfört en riskbedömning av manuella lyft och förflyttningar. Arbetsplatsen ska också ha anvisningar för hur lyft och förflyttningar utförs säkert och lagenligt. Behovet av hjälpmedel och ansvaret för anskaffningen av dem borde redas ut redan när man ingår underleverantörsavtal. Ta upp frågan med din chef och kontakta vid behov även företagshälsovården.

3.9.2018