Innehållspublicerare

null Arbetsgivaren har gjort en del arbetshygieniska mätningar på arbetsplatsen men vill inte lämna information om dem till mig för att reda ut en yrkessjukdom. Vad ska jag göra?

Arbetsgivaren har gjort en del arbetshygieniska mätningar på arbetsplatsen men vill inte lämna information om dem till mig för att reda ut en yrkessjukdom. Vad ska jag göra?

Yrkessjukdomar

Utred den misstänkta yrkessjukdomen med företagshälsovården. Arbetsgivaren ska lämna uppgifter till företagshälsovården om förhållandena på arbetsplatsen och förändringar i dem om de är nödvändiga för att bedöma och förebygga hälsorisker eller -olägenheter som arbetet medför. Du kan också vända dig till arbetarskyddsfullmäktigen.

6.11.2020