alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Arbetsgivaren har lagt ner verksamheten. Vem betalar undersökningskostnaderna för yrkessjukdomen?

Arbetsgivaren har lagt ner verksamheten. Vem betalar undersökningskostnaderna för yrkessjukdomen?

Yrkessjukdomar

Ta reda på hos vilket skadeförsäkringsbolag din gamla arbetsgivare tecknat den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Ärendet sköts den vägen. Om du inte har uppgifter om skadeförsäkringsbolaget kan du kontakta Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK).

28.10.2022