alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Arbetsgivaren kräver att jag ska använda skyddsglasögon. Jag vill inte använda dem, eftersom mina glasögon immar igen under dem. Måste jag använda skyddsglasögon?

Arbetsgivaren kräver att jag ska använda skyddsglasögon. Jag vill inte använda dem, eftersom mina glasögon immar igen under dem. Måste jag använda skyddsglasögon?

Skyddsutrustning i arbetet

Skyddsglasögon ska användas. Arbetsgivaren fastställer den personliga skyddsutrustning som ska användas och i vilka situationer den ska användas. Arbetsgivaren ansvarar också för att skyddsutrustningen är ändamålsenlig. Diskutera anskaffning av lämplig utrustning för dig med arbetsgivaren.

22.6.2022