Innehållspublicerare

null Arbetsgivaren ska höra arbetstagarnas semesterönskemål och meddela om semestern i tid

Arbetsgivaren ska höra arbetstagarnas semesterönskemål och meddela om semestern i tid

Webbnyhet 14.3.2023

Innan semestern bestäms ska arbetsgivaren ge arbetstagaren tillfälle att framföra sin åsikt om tidpunkten för semestern, men det är arbetsgivaren som bestämmer tidpunkten för semestern. Enligt huvudregeln i semesterlagen ska tidpunkten för semestern meddelas så tidigt som möjligt, senast en månad innan semestern börjar. Om anmälningstiden på en månad inte kan iakttas, ska tidpunkten för semestern meddelas senast två veckor innan semestern börjar. Det måste dock finnas en grundad orsak till detta: till exempel om arbetsgivaren insjuknar kan det berättiga till att anmälningstiden för semester förkortas från en månad till två veckor.

Man ska sträva efter att ge sommarsemestern i sin helhet utan avbrott, men arbetsgivaren och arbetstagaren får avtala om att arbetstagaren tar ut den del av semestern som överskrider 12 vardagar i en eller flera perioder", säger arbetarskyddsinspektör Jukka Kurki vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Sommarsemesterperioden börjar den 2 maj och slutar den 30 september. Under sommarsemesterperioden 2023 ska semester som har intjänats under 1.4.2022–31.3.2023 ges ut. Detta kallas för semesterkvalifikationsmånader. Semester intjänas enligt anställningsförhållandets längd antingen två vardagar eller två och en halv vardag för varje full semesterkvalifikationsmånad.

Semesterlön ingår i semestern. Den kan betalas i samband med lönen eller separat. Eventuell semesterpenning till balansräkningen har i sin tur avtalats genom kollektivavtal. "Utgångspunkten för semesterlönen är att den baserar sig på en regelbunden eller genomsnittlig dagslön. Semesterlönen betalas strax före semesterns början eller till exempel på någon av semesterperiodens normala lönebetalningsdagar, om så har avtalats", påminner Jukka Kurki.

Bestämmelser om semester finns i semesterlagen (162/2005). Om kollektivavtalet tillämpas på anställningsförhållandet kan det innehålla preciserade bestämmelser till exempel om semesterpenning. Det kollektivavtal som ska tillämpas har antecknats i arbetsavtalet. 

"Arbetarskyddsmyndighetens anställningsrådgivning får varje vår ett stort antal kontakter gällande beviljande av semester och semesterlön", säger Jukka Kurki.

Mer information om semester finns på webbtjänsten Tyosuojelu.fi. Arbetarskyddsmyndigheternas riksomfattande telefonrådgivning svarar på numret 0295 016 620 måndag till fredag kl. 9.00–15.00.

Semesterinfo – arbetarskyddsmyndigheternas webbseminarium och podcast (på finska)

Mer information:
Inspektör Jukka Kurki, 0295 016 006, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Uppdaterad 20.4.2023 – Korrigerat tidsintervall när semester har intjänats.