Innehållspresentatör

null Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna inte utsätts för cancerfara

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna inte utsätts för cancerfara

20.2.2020

Cancerfarliga ämnen, sammansättningar och arbetsmetoder utgör fortfarande en betydande risk för arbetstagarnas hälsa. I början av år 2020 trädde en förordningen i kraft med bindande gränsvärden för 25 cancerfarliga ämnen. I och med dem måste arbetsgivaren vara ännu noggrannare med att se till att arbetstagaren inte utsätts för cancerfara.

Det finns många cancerfarliga faktorer och de förekommer i många olika arbetsuppgifter. Allmänna cancerfarliga faktorer i arbetslivet i Finland är bland annat damm från hårda träslag, kvartsdamm, dieselavgaser och vissa kromföreningar i svetsångor.

Arbetstagarnas exponering måste minskas till minimum

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar bekämpningen mot cancerfarliga faktorer på arbetsplatser. Arbetsgivaren måste veta hur mycket arbetstagarna utsätts för cancerfarliga faktorer. Exponeringen måste förhindras helt eller minskas till minimum. Exponeringen får inte i en enda situation överskrida de bindande gränsvärdena. 

Ytterligare information om arbetsgivarens skyldigheter och bindande gränsvärden finns i arbetarskyddsförvaltningens arbetsplatsmeddelande Utsätt inte arbetstagaren för cancerrisk.

Vid bearbetning av trä och städning kan man utsättas för trädamm – även i läroanstalter

Damm från hårda träslag är en av de cancerfarliga faktorerna som har ett bindande gränsvärde. Damm från hårda träslag avser damm från lövträd såsom björk, ek, bok, rönn, al och pil. Man kan utsättas för detta till exempel då man slipar, sågar eller svarvar trä.

Även då man städar utrymmen där trä har bearbetats kan man utsättas för damm från hårda träslag. Vid städning ska man välja dammsugning eller annan metod där dammet inte stiger upp i luften igen. Dessutom bör man bedöma behovet av personlig skyddsutrustning. Ytterligare information om riskbehandling av trädamm finns på Arbetshälsoinstitutets websidan Puupöly (endast på finska).

Riskerna med damm från hårda träslag gäller även läroanstalter. Både studerande, lärare och städpersonal kan utsättas för damm från hårda träslag.

I byggbranschen orsakar speciellt kvarts och dieselavgaser cancerfara

Inom byggbranschen utsätts man för cancerfara speciellt vid slipning och rivning av betong, samt i utrymmen från vilka avgaserna från arbetsmaskinerna inte avlägsnas på ändamålsenligt sätt.

I byggnadsdamm är det speciellt kvarts som utgör fara. Att andas in det fina kvartsdammet har bevisats leda till flera sjukdomar såsom lungcancer.

Mer information i online-nyheten Bekämpning av cancerfara inom byggbranschen i och med en ny förordning.

Andas inte in svetsrök från rostfritt stål

Inom metallindustrin bör speciellt beaktas svetsrök. Svetsning och syrgasskärning av syrafast och rostfritt stål producerar cancerfarlig rök som innehåller bland annat sexvärt krom. Sexvärt krom har ett bindande gränsvärde.

Enligt Arbetshälsoinstitutets utredning förekommer fall med lungcancer i Finland främst i svetsnings- och syrgasskärningsarbeten.

Mer information om exponering för krom finns på Arbetshälsoinstitutets sida Krom.

För arbetsuppgifter inom metall- och bilbranschen kan man vid bedömningen av exponering för kemiska faktorer ha hjälp av Arbetshälsoinstitutets KAMAT-informationskort: Svetsning, Slipning av metall, Termisk skärning (på finska).

Ytterligare information:

Överinspektör Tuija Vähänen, Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, tfn 0295 018 194

Trädamm: Inspektör Risto Rahko, Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland, tfn 0295 017 624

Byggbranschen: Överinspektör Mikko Koivisto, Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 672

fornamn.efternamn@avi.fi