Innehållspublicerare

null Arbetstagarnas exponering för värme bör begränsas vid värmebölja

Arbetstagarnas exponering för värme bör begränsas vid värmebölja

23.6.2020

Det finns ingen värmegräns på jobbet, men enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren begränsa arbetstagarens exponering för temperaturförhållanden som medför olägenheter eller risker för säkerheten eller hälsan. Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att det är arbetsgivarens skyldighet att med tekniska åtgärder se till att temperaturen på arbetsplatsen hålls under 28 grader. Om temperaturen på arbetsplatsen trots tekniska åtgärder till följd av värmen överskrider 28 grader, ska den tid som arbetstagarna exponeras för värmen begränsas.

Enligt etablerad praxis ska man avbryta lätt och mellantungt med en paus på tio minuter varje timme, eller till exempel växla med annat arbete i ett kallare arbetsutrymme, när temperaturen överstiger 28 grader. Om temperaturen överstiger 33 grader är motsvarande tid 15 minuter. Vid högre temperaturer och tunga kroppsarbeten måste särskilda skyddsåtgärder vidtas. Åtgärderna kan t.ex. vara att utreda arbetstagarens risk för värmerelaterade sjukdomar, användning av särskild skyddsutrustning samt regelbundna pauser i arbetet.

Gränsvärdena för heta arbeten har fastställts i samarbete med Arbetshälsoinstitutet, och gränsvärdena har bekräftats av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2657/052/1986).

De viktigaste åtgärderna för att minska värmebelastningen på arbetsplatsen är tekniska lösningar för att isolera värmekällor och för att ventilera. Man bör också förhindra direkt solsken genom arbetsrummets fönster. Fuktig och stillastående luft i exempelvis växthus och kök känns särskilt kvalmig. Luft i rörelse däremot avlägsnar extra värme från huden och kyler ner kroppen.

Arbetstagaren kan själv minska värmebelastningen genom att välja lämplig klädsel som är lätt och luftig, samt genom att dricka tillräckligt. Tillräcklig vätska är till exempel vatten eller utspädd juice 1–2 dl per gång, 3–4 gånger i timmen. Om man inte ersätter vätska som gått förlorad genom svettning, torkar kroppen ut. Uttorkning belastar blodcirkulationen, höjer temperaturen i de inre organen och risken för plötsliga värmerelaterade sjukdomar ökar. I värsta fall kan det leda till värmesvimning eller till och med värmeslag.

Nyttan med arbetspauser minskar om pausen spenderas i samma heta arbetsutrymme. Pauserna bör spenderas i sval skugga, om möjligt.

Ytterligare information:

Arbetarskyddsmyndighetens riksomfattande telefonrådgivning, tfn 0295 016 620

Työsuojelu.fi: /web/sv/arbetsforhallanden/fysikaliska-agenser/temperaturforhallanden

Arbetshälsoinstitutets webbplats: https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/kuumassa-tyoskentely

uppdaterad 1.7.2020 – Grunden till temperaturgränserna elaborerad.