Tillbaka till föregående sida

Avtalsparten har visat A1-intyg och ansökningar om intyg som skrivits ut från estniska myndigheters elektroniska tjänst. Är dessa tillräckliga utredningar om utsända arbetstagare avseende pensions- och olycksfallsförsäkringar?

Avtalsparten har visat A1-intyg och ansökningar om intyg som skrivits ut från estniska myndigheters elektroniska tjänst. Är dessa tillräckliga utredningar om utsända arbetstagare avseende pensions- och olycksfallsförsäkringar?

Beställaransvar

I Estland kan arbetsgivaren och arbetstagaren skriva ut uppgifter från intyget över utstationerade arbetstagare via en elektronisk tjänst. Denna utskrift ersätter dock inte ett officiellt intyg som också alltid ges till arbetstagaren och arbetsgivaren. Beställaren ska av avtalsparten begära kopior av de ursprungliga A1-intygen med den beviljande myndighetens anteckningar (underskrift och stämpel).

Ansökan om intyg för utstationerad arbetstagare garanterar inte att intyget beviljas. Därför är en kopia av ansökan inte en tillräcklig utredning.
27.9.2016
Dela denna sida