Innehållspresentatör

null Bakom upplevelser av osakligt bemötande ligger ofta skadlig psykosocial belastning

Bakom upplevelser av osakligt bemötande ligger ofta skadlig psykosocial belastning

14.4.2016 – Södra Finland

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland kontaktades i fjol i 719 fall där ärendet gällde osakligt bemötande. Den faktiska anledningen till många av kontakterna var belastning i stället för egentligt osakligt bemötande. En stor del av dem som kontaktade arbetarskyddsmyndigheten bad i första hand inte om tillsynsåtgärder utan ville få råd för att lösa problemet. Det här framgår av den färska rapporten Häirinnän valvonta Etelä-Suomessa vuonna 2015 som ansvarsområdet för arbetarskyddet har gett ut.

Det faktiska antalet kontakter i fall av osakligt bemötande har under de senaste åren varit rätt så jämnt. År 2014 registrerades 542 kontakter i anslutning till osakligt bemötande, men orsaken till ökningen berodde främst på att kontakterna registrerades noggrannare och mera övergripande än tidigare.

Arbetsgivaren ska reda ut belastningsfaktorerna

Bakom många av kontakterna ligger i stället för egentligt osakligt bemötande psykosociala belastningsfaktorer, som t.ex. oklart definierade uppgifter och ansvar, dålig information eller brister i chefsarbetet.

”Även om det inte är egentligt osakligt bemötande som ligger till grund för arbetstagarens upplevelse av osakligt bemötande är det viktigt att arbetsgivaren utreder vad upplevelsen beror på. Arbetsgivaren har också skyldighet att utreda och bedöma de psykosociala belastningsfaktorerna i arbetet och vid behov vidta åtgärder", säger arbetarskyddsinspektör Päivi Laakso vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Fråga om råd innan situationen spetsar till sig

Kontakterna om osakligt bemötande ledde i fjol till 53 inspektioner. Många av dem som tog kontakt ville i första hand inte att inspektören skulle ingripa. Ofta ville man i stället få råd om hur man kunde lösa problemet. Allt oftare var det andra än den arbetstagare som hade upplevt osakligt bemötande som frågade om råd: t.ex. arbetarskyddsfullmäktige, förtroendemän och arbetsgivare. 

”Det är bra att särskilt arbetsgivare oftare kontaktar oss. Vi hoppas också att man frågar om råd i ett så tidigt skede som möjligt: om situationen har varit besvärlig redan i många år är den mycket svårare att reda ut", konstaterar Laakso.

Arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning betjänar vardagar kl. 8-16.15 på telefonnummer 0295 016 620.

På webben finns det information om osakligt bemötande, diskriminering och belastning

 

Närmare information:
Arbetarskyddsinspektör Päivi Laakso
tfn 0295 016 487, fornamn.efternamn@rfv.fi

Arbetarskyddsinspektör Katja Savolainen
tfn 0295 016 454, fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tyosuojelu.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt. Inom området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.