Innehållspresentatör

null Bristfälliga bruksanvisningar för personlig skyddsutrustning som säljs på Internet

Bristfälliga bruksanvisningar för personlig skyddsutrustning som säljs på Internet

5.2.2016

Resultaten av arbetarskyddsmyndighetens nationella kampanj för marknadskontrollen på Internet visar att dokumenten för personlig skyddsutrustning, t.ex. bruksanvisningarna är bristfälliga. 

– Särskilt skyddsklädsel och skyddshandskar såldes rikligt utan adekvata bruksanvisningar. Om man på grund av bristfälliga uppgifter väljer fel sorts skyddsutrustning kan det ha allvarliga följder för hälsan. Av kampanjen framgick att det i regel är samma verksamhetsutövare som gång på gång gör sig skyldiga till försäljning av skyddsutrustning som inte överensstämmer med kraven, säger ledaren för kampanjen överinspektör Reijo Kallio hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket (rfv) i Västra och Inre Finland.

Skyddsutrustningen kontrollerades i företag som bedriver internethandel i Finland. Föremål för kontrollen var personlig skyddsutrustning som används mest allmänt, till exempel skyddsutrustning för fall, hörsel, andning, ögon och ansikte samt skyddsklädsel, skyddshjälmar och handskar.

Under kampanjen inspekterades sammanlagt 185 skyddsutrustningar.  I 28 % av dokumenten för de kontrollerade skyddsutrustningarna fanns det någonting att anmärka på.

Bland annat  enheterna för företagshälsovård, Arbetarskyddscentralen och Arbetshälsoinstitutet ger arbetsplatserna handledning i valet av skyddsutrustning. 

Närmare information:
Överinspektör Reijo Kallio, ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionalförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (rfv),
tfn 0295 018 657, fornamn.efternamn@rfv.fi

Social- och hälsovårdsministeriets broschyr Val och användning av skyddsutrustning finns här.