Innehållspublicerare

null Covid-19: Tillbaka på arbetsplatsen

Covid-19: Tillbaka på arbetsplatsen

29.4.2020

Europeiska arbetsmiljöbyrån har publicerat rekommendationer hur man kan återkomma till sin arbetsplats så riskfri som möjligt. Syftet med denna icke-bindande vägledning är att hjälpa trygga och friska i en arbetsmiljö som har genomgått stora förändringar på grund av covid-19-pandemin. Den innehåller råd om följande: riskbedömning och lämpliga åtgärder, minimera exponering för covid-19, återuppta arbetet efter en stängningsperiod, klara av en hög frånvarofrekvens och hantera arbetstagare som arbetar hemifrån.

Covid-19: Tillbaka på arbetsplatsen. Anpassa arbetsplatser och skydda arbetstagare (pdf)