Innehållspresentatör

null De gamla asbestrivningsbemyndigandena upphör att gälla vid årsskiftet

De gamla asbestrivningsbemyndigandena upphör att gälla vid årsskiftet

21.9.2017

Asbestrivningsbemyndiganden som beviljats före 2016 gäller till utgången av 2017. Från och med början av 2018 förutsätter asbestsanering ett nytt asbestsaneringstillstånd. Tillståndet kan beviljas tillsvidare, om sökande redan har ett giltigt tillstånd och verksamheten i anslutning till asbestsaneringen är etablerad och har bedrivits ändamålsenligt. I övriga fall beviljas tillståndet på visstid för tre år.

Endast personer som har fått en godkänd asbestsaneringsutbildning och som har registrerat sig får utföra och leda asbestsanering. Kompetenskravet för asbestsanerare och arbetsledare för asbestsanering är en lämplig yrkesexamen eller en del av den. I lagstiftningen förutsätts inte ett särskilt kompetensbrev utfärdat av läroinrättningen.

En person som har avlagt en godkänd asbestsaneringsutbildning före 1.1.2011 har rätt att utföra asbestsanering fram till utgången av 2017. Därefter förutsätter asbestsanering att personen har avlagt en lämplig yrkesexamen eller en del av den.

Yrkesexamina ska anmälas till tillståndsmyndigheten som är ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Ansvarsområdet för ett register över personer som har behörighet att utföra asbestsanering.  Information om registret ges av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 450

En blankett för ansökan om tillstånd för asbestsanering, anvisningar för ifyllandet av ansökan och en förteckning över läroinrättningar som erbjuder utbildning finns här: http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/om-oss/arendenhantering/-tillstand-och-anmalning/asbest

Mera information:
överinspektör Jarmo Lumme, tfn 0295 018692, e-post: jarmo.lumme@rfv.fi
regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet